Arsacal
button
button
button


Internationale Mis in Nieuw Vennep

ter ere van de nieuwe heilige Pedro Calungsod

nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 februari 2013
Internationale Mis in Nieuw Vennep

Op zondag 3 februari was ik in Nieuw Vennep voor een inter­nationale heilige Mis ter ere van de nieuwe Filippijnse heilige Pedro Calungsod, patroon van de Filippijnse jeugd. De paus heeft hem in oktober jongstleden heilig verklaard. De Filippijnse ambassadeur in Nederland en veel leden van de Filippijnse gemeen­schap waren gekomen om met de plaatselijke parochie­ge­meen­schap en ook gelovigen uit andere landen, zoals Vietnam en India, een inter­nationale Mis te vieren uit dankbaarheid voor de heilig­ver­klaring.

Op de foto hiernaast ziet U een aantal leden van het organiserende comité en (van afkomst Filippijnse) kapelaan Ruben Torres (bij de Mis was ook pastoor Jacques Quadvlieg en een Indiase priester), die in de parochie werkzaam is. Zij worden bijgestaan door een geweldig team van vrijwilligers - jong en oud - die zorg dragen voor de liturgie en de "herberg" - parochieruimtes naast de kerk waar dagelijks open huis met koffiedrinken is!

De heilige Pedro is vermoord - samen met een priester - uit haat tegen het geloof en in het bijzonder tegen het doopsel. Op voorspraak van de heilige Pedro heb ik onder meer gebeden voor alle mensen die het doopsel afwijzen en hun eigen doopsel ongedaan zouden willen maken: dat de liefde van God hun hart mag raken, dat zij Hem mogen leren kennen en liefhebben.

Hieronder de preek die ik bij deze gelegenheid heb gehouden (de liturgie was die van de zondag):

homilie

Dear brothers and sisters, broeders en zusters in Christus, Allereerst wil ik mijn vreugde uitspreken dat ik vandaag bij U kan zijn en samen met U hier kan zijn voor deze inter­nationale H.

Mis, die wordt gevierd in verbondenheid met de Filippijnse gemeen­schap mede om God dank te zeggen voor de heilig­ver­klaring in oktober jongstleden van een Filippijnse jonge man, Pedro Calúngsod, die met pater San Vitores meetrok op missiereis naar Guam en de Marianas om hem te helpen en te steunen.

De pater kon heel slecht zien en hoewel hij helemaal niet zo oud was, waren bijna al zijn tanden uitgevallen.

Zo was Pedro voor hem een grote steun: hij hielp de pater om de weg te vinden, hij zorgde voor voedsel dat de pater hoewel die dus geen tanden had toch goed naar binnen kon werken en hij hielp hem bij het missiewerk, bij de catechese, bij de Mis en wat al niet.

Maar toen kwam het uur van de duisternis.

Twee mannen kwamen op de missionarissen af, ze waren vol haat, hoewel ze allebei veel aan Pedro en de pater te danken hadden.

Van één van die twee had de priester zelfs op een bepaald moment het leven gered! Maar die twee mannen hebben een enorme haat tegen het geloof gekregen en met name tegen het doopsel en waar­schijn­lijk toen één van de twee hoorde dat de pater op verzoek van zijn vrouw zijn dochtertje had gedoopt, heeft die man onze heilige Pedro en de pater in koelen bloede vermoord.

De pater had aan het baby’tje door het doopsel het kind­schap Gods, Gods liefde en het eeuwig leven gegeven.

Daarop kwam deze duivelse reactie.

Het is natuurlijk afschuwelijk dat het goede dat iemand doet zo met kwaad wordt vergolden, maar dat is iets waar we allemaal op een of andere manier moeten leven: je bedoelt het goed, je doet het goed, je geeft liefde, maar dat betekent niet altijd dat je ook liefde terug krijgt.

En toch moet je doorgaan, want alleen de liefde wijst ons de weg, de liefde overwint, dat is - zoals de apostel Paulus vandaag zei - “een weg die verheven is boven alles”: de liefde is de grootste.

Ik zal nu even een paar woorden in het Engels zeggen, voordat ik doorga met de preek.

Dear Friends, dear brothers and sisters in Christ, First of all I would like to express my joy to be able to celebrate holy Mass together with you, in honour of Saint Pedro Calungsod, who was canonized only very recently, last october.

We pray today that his faith and courage, his love and his zeal to bring Christ to others may inspire today us and many others, especially the Filippino youth whose patron-saint Pedro became.

May we all preach our faith by whom we are, that from our words and deeds people may come to know Jesus Christ and be inspired by our love to follow Him! Jezus komt vandaag in Zijn vaderstad, in Nazaret, daar staat Hij op in de synagoge en begint te spreken.

De mensen zijn onder de indruk van Zijn woorden en van alles wat zij over Hem gehoord hebben, van de wonderen die Hij had gedaan.

Maar ik denk dat we allemaal wel hebben ervaren hoe gemakkelijk de mening van mensen kan omslaan.

Een stemming, een mening over mensen kan heel gemakkelijk veranderen.

Neem bij­voor­beeld een politicus: het ene moment wordt hij bejubeld, de man is geweldig, de politicus van het jaar.

Een volgende keer is hij uitgeteld, hij deugt nergens meer voor.

Ook met ons kan het zo gaan: mensen die ons eerst hemelhoog hebben geprezen, je beste vrienden waren, kunnen ineens de lelijkste dingen vertellen: uit jaloezie misschien, afgunst of omdat ze zich tekort gedaan voelen of zomaar onder invloed van anderen.

Dat gebeurt bij Jezus ook: de hoge dunk die de mensen van Hem hadden slaat zomaar om in haat en nijd: ze willen Hem in de afgrond storten, maar staat er dan: Jezus “ging midden tussen hen door en vertrok”.

Hij trekt zich er niets van aan en gaat gewoon verder.

Soms kan het pijn doen hoe andere mensen je oordelen en wat ze over je zeggen; dat kan uitermate kwetsend zijn.

En soms verlangen wij mensen heel erg naar de erkenning en goedkeuring van anderen: wij willen graag goed gevonden en gewaardeerd worden.

De bijbelse lezingen van vandaag willen ons vandaag zeggen: Bouw niet te veel op de mening van mensen, hecht niet te zeer aan de goedkeuring van anderen.

Je wordt al bemind, je bent al erkend, er is al Iemand die oneindig veel van je houdt.

Wees niet bang, maak je niet te afhankelijk van anderen, blijf jezelf omdat je van Hem bent! Maak je keuzes met God en blijf daar rustig bij, laat je niet van de wijs brengen.

De woorden van de tweede lezing kwamen uit een brief van de apostel Paulus.

Dit gedeelte wordt wel “Het hooglied van de liefde” genoemd.

Al het onvolmaakte zal verdwijnen, stond daar, alleen de liefde blijft, want nu is ons kennen nog heel onvolkomen, alles is nog zo onvolmaakt, maar eens zullen wij kennen zoals God ons kent: dat wil zeggen: vol liefde, dan zullen wij kennen met liefde, dan verdwijnen al die oordelen en vooroordelen, alle vijandbeelden verdwijnen, we zullen elkaar zien als mens door God geschapen naar zijn beeld en heel beminnens­waar­dig.

Dear brothers and sisters, Jesus Christ loved us so much that He gave His life for us.

Of course it was not easy for Him when He stood before His passion, but finally, after much prayer, He accepted His sufferings from the hands of His heavenly Father.

Let us do likewise, together with that courageous young martyr, Saint Pedro Calungsod, whom we celebrate today.

AMEN.

Terug