Arsacal
button
button
button


Paus Benedictus XVI kondigt aan af te treden

Per 28 februari 2013

nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 februari 2013
Mozaiek van paus Benedictus XVI in de Sint Paulus buiten de muren
Mozaiek van paus Benedictus XVI in de Sint Paulus buiten de muren

Zojuist hebben we tot onze grote verrassing het besluit van paus Benedictus XVI vernomen om op 28 februari a.s. Terug te treden om gezondheidsredenen. Dit is een besluit dat sinds het aftreden van de kluizenaar-paus Coelestinus V geen precedent meer heeft gekend.

De vergelijking met paus Coelestinus dringt zich wel op: dat was een vrome kluizenaar die plotseling tot het hoogste ambt werd geroepen, terwijl zijn hart trok naar de eenzaamheid en de contemplatie. Zo is onze paus Benedictus XVI een bijzonder getalenteerde theoloog en schrijver die gedacht had zich terug te trekken in de stilte om zich helemaal aan de theologie te gaan wijden en toen tot dit hoogste ambt in de kerk werd geroepen.

Het was mij inderdaad opgevallen dat zijn gezondheid achteruit ging en de laatste keer dat ik hem ontmoette, in september j.l. was hij duidelijk zeer vermoeid. De paus heeft dit besluit zeker goed afgewogen met zijn medewerkers en artsen en voor het aanschijn van de Heer.

We zijn onze paus zeer dankbaar voor de leiding die hij als opvolger van Petrus aan onze Kerk heeft gegeven, in eenvoudige dienst­baar­heid, liefdevol en verzoenend. Later zal er nog gelegenheid zijn stil te staan bij de vele verdiensten van onze paus Benedictus XVI. Laten we God danken voor dit pontificaat en Gods zegen vragen voor paus Benedictus, over deze maand tot de afstand en zijn verdere leven.

Ik wil de gelovigen van ons bisdom vragen om hun gebed voor de paus en voor de keuze van zijn opvolger.

+J Hendriks
Hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam
Tit. bisschop van Arsacal

N.B. Sommigen hebben gereageerd op de bovenstaande verklaring met de opmerking dat paus Gregorius XII in 1416 is afgetreden. Dit was tijdens het concilie van Konstanz dat een einde maakte aan het zogenaamd ‘Westers schisma’, een situatie waarin er drie pausen waren en niemand meer wist wie de echte paus was; twee ‘pausen’ deden afstand, een derde werd afgezet en een nieuwe paus, Martinus V gekozen en door allen aanvaard. Deze situatie laten we hier verder buiten beschouwing.

Terug