Arsacal
button
button
button
button


Mooie vieringen van Toewijding van Rusland en Oekraïne

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 maart 2022 - 253 woorden
Akte van toewijding in de kathedraal
Akte van toewijding in de kathedraal
Mooie vieringen van Toewijding van Rusland en Oekraïne
Mooie vieringen van Toewijding van Rusland en Oekraïne

Vrij­dag­avond 25 maart was ik bij twee vie­rin­gen waarin de toe­wij­ding van Rusland en Oekraïne en de hele wereld aan het On­be­vlekt Hart van Maria werd gedaan. Maar ook elders in het bisdom zijn allerlei vie­rin­gen geweest met de toe­wij­ding.

Ka­the­draal

Om 17.00 uur wer­den de Vespers gevierd in de ka­the­draal. Het was verrassend dat er zoveel mensen aanwe­zig waren om dit moment mee te maken, omdat de vie­ring pas de laatste dagen was aan­ge­kon­digd. Aan het einde van de Vespers hebben we gezamenijk de toe­wij­ding gebe­den met de tekst die ik daarvoor had goedge­keurd. De boekjes waren al voor­be­reid voordat de teksten uit Rome kwamen, maar het gaat tenslotte om de intentie om zihc in die toe­wij­ding te verenigen met de heilige Vader en de uni­ver­se­le kerk.

De vie­ring van de vespers en de toe­wij­ding zijn nog te zien op ka­the­draal tv: Vespers en Toewij­ding aan Maria van Oekraïne en Rusland - YouTube

Assendelft

Om 19.00 uur heb ik daarna de heilige Mis gevierd in de kerk van Assendelft (H. Odulphus), met zang en orgelspel van Jos Martens en assis­tentie van drie acolieten. Ook hier waren flink wat mensen geko­men (de bij­ge­voegde foto's zijn ruim twin­tig minuten voor de vie­ring gemaakt). De pastoor-deken Fl. Bun­scho­ten kon er helaas niet bij zijn, omdat hij in qua­ran­tai­ne is, maar verenigde zich met de toe­wij­ding voor het uit­ge­stelde Aller­hei­ligste in zijn huis­ka­pel. Hier hebben we na de heilige Mis de toe­wij­ding gebe­den die paus Fran­cis­cus in Rome heeft uit­ge­spro­ken.

(hier­on­der foto's van Jos Martens)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug