Arsacal
button
button
button
button


Sant' Egidio viert verjaardag met kardinaal Arborelius

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 maart 2022 - 109 woorden

Zondag­mid­dag 27 maart werd in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam de 54e ver­jaar­dag van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio gevierd, voor het eerst weer daarvoor samen in een fees­te­lij­ke vie­ring sinds het begin van de Corona-tijd. Kar­di­naal Anders Arborelius, bis­schop van Stockholm, was hoofd­cele­brant.

Kar­di­naal Arborelius spreekt uits­te­kend Neder­lands dankzij een vier­ja­rig verblijf in Vlaan­de­ren in de 70 er jaren van de vorige eeuw. De kar­di­naal is Carmeliet en volgde daar zijn kloosterroe­ping en studie.

Samen met de rector van de kerk, Rik Hoet, heb ik gecon­ce­le­breerd bij de fees­te­lij­ke vie­ring, waarbij veel vrien­den van de Ge­meen­schap aanwe­zig waren. Na afloop van de Eucha­ris­tie was er een receptie.

Terug