Arsacal
button
button
button
button


Zalig Pasen!

Een Paaswens met twee gedichten

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 april 2022 - 287 woorden
Zalig Pasen!
nederdaling ter helle (Arles)
nederdaling ter helle (Arles)
nederdaling ter helle (Rijksmuseum)
nederdaling ter helle (Rijksmuseum)

Van harte wens ik U allen een zalig en gezegend Paas­feest! De steen op het graf en de dood en duisternis daar­bin­nen zijn ook een teken van de steen op het hart en het gebrek aan per­spec­tief van wie geen hoop hebben. Het stralend licht van de opgestane Heer vervult ons met nieuwe hoop en vreugde. Moge de Paaswens van de Verrezene "Vrede zij u" meer wer­ke­lijk­heid wor­den in de wereld, in ons leven en in ons hart. Twee gedichten van Antonio (pseudoniem), die ik ont­ving mogen deze wens onder­stre­pen.

Het tweede sluit in feite aan bij de woor­den van de over­we­ging die ik op Goede Vrij­dag heb gehou­den. Dank aan de dichter!

Geve God

Geve God dat alle oorlog
aan een einde komen mag.
Geve God steeds in het kielzog
van de nacht een nieuwe dag.

Moge God ons steeds weer treffen
met vernieuwde levens­kracht.
Geve God dat wij beseffen
dat we Thuis wor­den verwacht.

Geve God alwie in Hèm leeft
een goedguns­tig levenslot.
Geve God dat niet slechts Híj geeft,
maar ook wij; dat geve God.

Antonio

 

Nú kiezen!

Wat hangt Gij daar, al aan dat kruis,
bewe­gingloos te lij­den?
Ik loop snel door en ga naar huis,
want het zijn drukke tij­den.

Vergeef het mij, het is zo druk,
ik kan nu echt niet komen.
Economie, ik werk me stuk
en heb geen tijd voor dromen.

Pas als ik vast loop en ik strand,
niet ver­der meer wil leven,
dan zoek ik pas weer naar Uw hand
en vraag mij te ver­ge­ven.

U vraagt mij nu reeds hoe het staat:
volg ik U op Uw paden?
Hope­lijk is het niet te laat;
Uw komst laat zich niet raden.

Antonio

Terug