Arsacal
button
button
button
button


Magazine Missionaire Kerk verschenen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 april 2022 - 98 woorden

Bij uit­ge­ve­rij Adveniat verschijnt bin­nen­kort een fraai magazine (ik heb het al even mogen inzien) naar aan­lei­ding van de con­fe­ren­tie Missio­naire Kerk die onlangs in Breda is gehou­den. Het magazine bevat en­thou­sias­merende praktijk­ver­halen en tips om een missio­naire kerk te rea­li­se­ren.

Uit ons bisdom is eraan mee­ge­werkt door Carolien Hoogen­boom van het jon­ge­ren­pas­to­raat en Marleen en Jeroen van Kreij-Warnaar van het familie­pas­to­raat van ons bisdom. Van harte aan­be­vo­len.

Het magazine is verkrijg­baar bij uit­ge­ve­rij Adveniat voor € 9,99

Aan de actieve pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten zal door het bisdom een exemplaar wor­den toegezon­den
Terug