Arsacal
button
button
button
button


Op bedevaart naar Lourdes....

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 3 mei 2022 - 221 woorden

Van 3 tot 8 mei begeleid ik een bede­vaart met pelgrims uit ons bisdom (en andere bis­dom­men) naar Lourdes. In de loop van dins­dag­mid­dag 3 mei kwamen twee vluchten met bede­vaart­gan­gers aan op het vlieg­veld van Lourdes. De eerste erva­ringen.

Leen-vliegtuig met een manke­ment...

Samen zijn we met ruim 400 pelgrims, een mooie groep, zo voor het eerst weer na Corona. Het vertrek leverde enig problemen op. Het tweede vliegtuig bleek een niet werkende sensor te hebben die gerepareerd moest wor­den; helaas moest na zo'n vier uur ge­con­sta­teerd wor­den dat de reparatie niet lukte; daarna moest een ander vliegtuig komen. Het leverde uit­ein­delijk een vertra­ging van zo'n negen uur op, zodat we in Lourdes geen heilige Mis meer kon­den vieren, voor mij was het de vierde keer in bijna 43 jaar pries­ter­schap dat ik de Mis moest missen. De pelgrims, waar­on­der veel mensen in rol­stoelen en ouderen verdroegen het allemaal in een po­si­tie­ve geest. Niemand kon er iets aan doen, voor bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis van de Pelgrim was het heel vervelend. Kort na mid­der­nacht arriveer­den we op het vlieg­veld van Lourdes.

Maltesers

Terwijl we aan het wachten waren, kwamen de Maltesers thuis van hun bede­vaart naar Lourdes, die door Mgr Gerard de Korte werd begeleid (zie foto).

Uit ons bisdom

uit ons bisdom zijn ver­schil­lende groepen geko­men, waar­on­der grotere groepen uit Volen­dam, Heems­kerk, Obdam en Alkmaar.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug