Arsacal
button
button
button
button


Bij het overlijden van mgr. Joop Stam, oud-deken van Amsterdam

Een eerste reactie…

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 mei 2022 - 324 woorden
v.l.n.r. Mgr. Hendriks, Mgr. Cavalli, Mgr. Stam en pastoor Fennis
v.l.n.r. Mgr. Hendriks, Mgr. Cavalli, Mgr. Stam en pastoor Fennis

In Lourdes bereikte mij het bericht van het over­lij­den van mgr. Joop Stam, oud- deken van Am­ster­dam en voor­ma­lig proost van het kapit­tel.

In de ochtend van vier mei rond 04.00 uur is hij in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Am­ster­dam naar zijn Schepper terug gekeerd.

Verdriet

We zijn verdrie­tig over dit grote verlies van een uitzon­der­lijk mens en pries­ter, die velen heeft geïnspireerd. Hij was er zeker klaar voor om naar de hemel te gaan, maar voor mij en voor velen komt dit afscheid toch nog erg on­ver­wacht, ook omdat hij nog zo actief was.

60 jaar pries­ter

Vorig jaar op 13 juni hebben we nog zijn 60-jarig pries­ter­feest gevierd in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Bij die gelegen­heid werd hij door velen gefe­li­ci­teerd, waar­on­der de apos­to­lisch nuntius, mgr. Aldo Cavalli.

Am­ster­dam

Tot 2020 was hij rector van de kerk van h. Antonius - Mozes en Aäron- aan het Waterloo­plein, vanuit zijn ver­bon­den­heid met de ge­meen­schap van Sant’ Egidio. Toen had hij al een bij­zon­dere loop­baan in Am­ster­dam achter de rug waar hij vele jaren pastoor was onder meer van de ABG- pa­ro­chies en van de St. Nicolaas­basi­liek. Daarvoor was hij vele jaren industrie-pastor bij de Hoogovens en pries­ter op Texel.

Hij was ook betrokken bij de pries­ter­oplei­ding en vele jaren kanun­nik, proost van het kapit­tel en deken van Am­ster­dam, maar hoewel hij al deze functies bekleedde was hij toch vooral een pas­to­raal pries­ter, de de men­se­lijk­heid weleens het achtste sacra­ment noemde. Die grote men­se­lijk­heid, altijd verbon­den met een diep geloof, straalde hij uit en vele mensen mochten die ont­moe­ten in hun contacten met pries­ter Joop Stam.

Uitvaart

De uit­vaart zal op 13 mei zijn om 10.30 uur vanuit de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam.

Dank

Dank pries­ter Joop Stam voor je vele wijze woor­den en harte­lijke pas­to­rale zorg voor velen, voor je luis­te­rend oor en de in­spi­ra­tie die je doorgaf. Rust in vrede!

foto: Wim Koopman
Mgr. Joop Stam
Mon­seig­neur Joop Stam bij de pries­ter­wij­ding op 15 juni 2019
Terug