Arsacal
button
button
button


Terugtreden van de paus

Brief aan de gelovigen en informatie over pauskeuze

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013
Terugtreden van de paus

Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is een dossier opgenomen met informatie over afstand-doen door een paus, de tijd van vacatie van de stoel van Petrus en de keuze van een opvolger.

De volgende brief is aan de parochies gestuurd om op te roepen tot gebed voor paus Benedictus XVI en de keuze van diens opvolger en om onze dankbaarheid jegens paus Benedictus uit te spreken.

Broeders en zusters,

Op maandag 11 februari j.l. heeft onze paus Benedictus XVI bekend gemaakt dat hij op 28 februari aanstaande zal aftreden en zich zal terugtrekken in een appartement bij het contemplatieve klooster dat zich in Vaticaanstad bevindt. De paus heeft deze beslissing voor Gods aanschijn afgewogen en genomen en had er met enkele vertrouwde mensen over gesproken. Hij ervaart de last van zijn hoge leeftijd en voelt zijn krachten afnemen, terwijl van een paus in onze tijd zeer veel wordt gevraagd. Wij kunnen deze beslissing daarom alleen maar respecteren.

De paus is de geestelijke vader van de wereldwijde katholieke gemeen­schap, onze “heilige vader”. Ik denk dat ieder die hem per­soon­lijk heeft ontmoet onder de indruk is van zijn eenvoud en bescheidenheid, zijn oprechte belang­stel­ling en vriendelijke uitstraling.

Hij had het paus­schap niet gezocht, integendeel, hij kreeg het toebedeeld op het moment dat hij zich wilde terug trekken om te bidden en te studeren.

We zijn dankbaar dat paus Benedictus XVI als opvolger van de apostel Petrus de Kerk heeft willen leiden in moeilijke jaren. De problemen die op zijn pad kwamen is hij niet uit de weg gegaan, maar is ze met open vizier tegemoet getreden, duidelijk en tegelijk verzoenend.

Zijn woorden werden soms verdraaid en zijn bedoelingen weleens niet begrepen; zijn intentie kwam dan niet goed over. Dat hoort bij de last van het ambt.

Maar het werk van deze “nederige werker in de wijngaard van de Heer” – zoals hij zichzelf bij zijn aantreden noemde – zal zeker rijke vruchten dragen op allerlei gebied.

Laten we om die vruchten bidden en om Gods rijke zegen voor onze paus in deze maand van zijn aftreden en in de tijd die God hem nog op aarde geven zal.

Bij afwezigheid van onze bisschop vanwege zijn sabbats- en bezinningsperiode, nodig ik U graag uit tot gebed voor paus Benedictus XVI en voor de keuze van een goede opvolger.

Met een bede om een gezegende Veertigdagentijd en verbonden met u in Christus, teken ik met hartelijke groet,

+ Johannes Hendriks
hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam

Terug