Arsacal
button
button
button
button


De wonderen van de schepping...

Priestervakantie in Lermoos (2)

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 augustus 2022 - 321 woorden

De pries­ter­va­kan­tie is weer voorbij en de deel­ne­mende pries­ters zijn weer naar huis terug­ge­keerd. De schit­te­rende natuur van Tirol heeft een bij­zon­dere aantrek­kings­kracht. Kun je je deze schoon­heid voor­stel­len zon­der een Maker?

Communio

De pries­ter­va­kan­tie is een jaar­lijks ini­tia­tief van het Wil­li­brord­semi­narie van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Pries­ters kunnen zich daarvoor opgeven. Dit betekent dat zij hun reis­ge­no­ten niet zelf uitkiezen, maar na­tuur­lijk is er veel gemeen­schap­pe­lijk doordat allen pries­ter zijn en in die zin is het ook een vorm van 'communio' met mede­pries­ters. Samen wordt de Eucha­ris­tie gevierd en lau­den en vespers gebe­den, maar ver­der is ie­der­een vrij om het eigen pro­gram­ma in te vullen zoals hij dat wil, al gebeurt het vaak dat allen samen op stap gaan.

Grote hoogten

Een enkeling maakte wat meer wandel­tochten, een deel van de groep maakte een boot­tocht over de Heiterwangsee en ging over de Higline 179 bij Reutte (een enorm lange brug, 406 m lang, op 114 m. hoogte, "langste voet­gan­gershangbrug in Tibet stijl" wordt die genoemd). Een deel van de groep bezocht het hoogste punt van Duits­land, de Zugbergspitze, op de grens met Oos­ten­rijk, anderen zweef­den in een kabel­baan over de bergen rond Lermoos.

De Kok

Op deze grote hoogten raak je van­zelf onder de indruk van een schit­te­rende schep­ping. Na­tuur­lijk zijn er zeker goede analyses over hoe dit land­schap zo kon ontstaan, maar dat houdt toch altijd iets van het be­schrij­ven van de ingrediënten en berei­dings­wij­ze van een gerecht, zon­der acht te slaan op de kunde van de goede kok die het heeft bereid.

Psalm acht

Rondkijkend op grote hoogte komen me de verzen van psalm acht in gedachten, hier in de vertol­king van Huub Oosterhuis: "Gij die uw majes­teit toont aan de hemel... als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vin­gers: Wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt? Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt. Gij doet hem het werk van uw han­den beheren..."


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug