Arsacal
button
button
button
button


Kathedrale Kunst

Nieuw programma op Kathedraal TV

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 11 augustus 2022 - 125 woorden

Op ka­the­draal TV is een nieuwe pro­gram­ma serie van start gegaan: Ka­the­drale Kunst, over de architectuur van en de kunst in de ka­the­draal. Vanmid­dag hebben we ook het nieuwe "Woord van de bis­schop" opgeno­men.

De eerste afleve­ring van ‘ka­the­drale Kunst’ is al gelan­ceerd; op 12 au­gus­tus volgt de tweede afleve­ring. In korte filmpjes wordt een mooi inzicht gegeven in de stijl­ken­merken van het imposante gebouw. Kijk hier het eerste deel:

Zondag 14 au­gus­tus wordt het nieuwe "Woord van de bis­schop" op de video­lijst van ka­the­draal TV geplaatst. Op video­ka­naal Katho­liek leven wor­den momenteel filmpjes geplaatst van inter­views met de bis­schop­pen over het synodaal proces. Het inter­view met kar­di­naal Eijk en bis­schop Liesen is al ge­pu­bli­ceerd, morgen volgt dat met mij.

Terug