Arsacal
button
button
button
button


Laten we de migranten niet vergeten....

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 augustus 2022 - 213 woorden

Deze dagen bereiken ons allerlei berichten over de situatie van de asiel­zoe­kers in Neder­land. Het lot van de mi­gran­ten blijft zorge­lijk en de opvang van asiel­zoe­kers heeft aan­dacht nodig. Ter Apel mag niet het nieuwe Moria wor­den...

Mens­waar­dig

De asiel­zoe­kers zijn een teken dat we nog steeds niet hebben geleerd hoe we de wel­vaart op aarde eer­lijk kunnen ver­de­len en ieder mens recht kunnen bie­den op een mens­waar­dig bestaan.

In de westerse wereld zijn we vaak vol van onze eigen problemen en probleempjes. Het zijn in veel gevallen zaken die vluch­te­lingen niet als probleem kunnen zien, omdat hun focus ligt bij het naakte bestaan...

Lampedusa

Wie herinnert zich niet de reis van paus Fran­cis­cus naar Lampedusa waar hij op een altaar gemaakt van een vluch­te­lingen boot de Eucha­ris­tie heeft gevierd om aan­dacht te vragen voor het lot van de tal­loze mensen die in de Mid­del­landse zee zijn om­ge­ko­men op hun tocht naar een beter bestaan? Die situatie is nog niet veran­derd...

Deze week kwam een record aantal asiel­zoe­kers aan in Engeland, velen leven in Europa zon­der papieren en onder het bestaansminimum.

Het kruis

Hiernaast een foto van het kruis dat Francesco Tuccio maakte en dat in de kapel van het Pembroke College in Cambridge staat opge­steld. Het is gemaakt van wrakhout van vluch­te­lingenboten.

Terug