Arsacal
button
button
button
button


Kees van Opzeeland: rust in vrede!

Man met een warm hart

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 augustus 2022 - 285 woorden
Kees van Opzeeland: rust in vrede!
Groepsportret van de studenten van De Tiltenberg uit de tijd dat Kees er velen heeft begeleid
Groepsportret van de studenten van De Tiltenberg uit de tijd dat Kees er velen heeft begeleid

Tijdens mijn vakantie ont­ving ik het bericht van het vol­ko­men plot­se­ling over­lij­den van diaken Kees van Opzeeland. Hij heeft als supervisor jarenlang (toe­koms­tige) diakens, pries­ters, pas­to­raal werkers en cate­chisten begeleid na vele jaren werk­zaam geweest als gees­te­lijk ver­zor­ger op de Harte­kamp.

Leven

Kees Van Opzeeland was in het semi­na­rie Warmond in de woelige laatste tijd toen het celi­baat onder vuur lag en hj heeft toen bewust en gewetens­vol niet de stap gezet om diaken en pries­ter te wor­den. Later werd hij als een der eersten in ons bisdom tot per­ma­nent diaken gewijd.

Op de Harte­kamp begeleidde hij tien­tal­len jaren mensen met een verstan­de­lijke beper­king en werd door velen zeer ge­waar­deerd. Het was een pas­to­raat wat veel vroeg...

Kees van Opzeeland liep de duinen in voor een wan­de­ling, maar keerde niet meer terug. Zijn pelgrimsweg naar de eeuwig­heid was plot­se­ling voltooid...

Her­in­ne­ringen...

Ik bewaar zelf vele goede her­in­ne­ringen aan hem, vooral uit de tijd toen ik rector was van de oplei­dingen en ik veel met hem te maken had. Kees was voor velen een bekwame en harte­lijke bege­lei­der en supervisor en heeft ook tal van deze collega’s in moei­lijke perio­den bijgestaan. Ik ben hem daar bij­zon­der dank­baar voor. In een uit­ge­breide brief aan allen die in ons bisdom in de pas­to­raal werk­zaam zijn, is met dank­baar­heid terug geblikt op zijn leven.

Toen zijn gehoor min­der werd, moest hij de super­vi­sie beëindigen; hij had altijd goed kunnen luis­te­ren, maar hij droeg deze beper­king met vrede.

Afscheid

Zater­dag 27 au­gus­tus was voor hem de uit­vaart in de H. Hart van Jezus pa­ro­chie in De Zilk. Mogen hij rusten in vrede! We bid­den daarom en om kracht en steun voor wie hem zo plot­se­ling moeten missen.

Terug