Arsacal
button
button
button
button


Prachtige Evensong ter ere van koningin Elizabeth

St. Nicolaasbasiliek

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 september 2022 - 340 woorden

Zater­dag­mid­dag 17 sep­tem­ber was er in de Sint Nicolaas­basi­liek een oecu­me­nische Evensong ter ere van de overle­den koningin Elizabeth II als nationale her­den­king, waarin ik samen met ds. René de Reuver voor­ging. Naast de voor­zit­ters van de eerste en tweede kamer van de Staten generaal, waren de am­bas­sa­deurs van het Verenigd Ko­nink­rijk en Nieuw Zeeland aanwe­zig.

Herden­king

Mw. Joanna Roper, am­bas­sa­deur van het Verenigd Ko­nink­rijk sprak een her­den­kingsrede uit waarin onder meer de bezoeken wer­den her­dacht die koningin Elizabeth aan ons land heeft gebracht evenals het staats­be­zoek van onze koning aan de Britse vorstin. Zij memoreerde de koningin als een uits­te­kende werkgeefster voor het diplomatencorps en zelf een diplomate par excellence. Zij was niet alleen een geliefde koningin maar ook de ideale groot­moe­der, want zo voel­den de Britten een bij­zon­dere band met haar.

De Evensong

Ds. De Reuver, scriba van de PKN, las een lezing uit het boek Prediker, hij deed een gebed voor de overle­den koningin en sprak samen met mij aan het einde de zegen uit. Ik heb een wel­komst­woord ge­spro­ken en het evan­ge­lie gelezen. De rector van de basiliek, pastoor Eric Fennis, leidde alles in goede banen.

De Capella Nicolaï onder lei­ding van Giles Brightwell ver­zorgde de gezangen en dat deden ze volgens mij op voor­tref­fe­lijke wijze. Ook alle eregasten drukten hun waar­de­ring hier­voor uit.

Eregasten

Onder hen: De am­bas­sa­deur van Nieuw Zeeland, mw. Susanna Gordon, de voor­zit­ter van de eerste kamer, prof. Jan Anthonie Bruijn en de voor­zit­ter van de tweede kamer, mw. Vera Berg­kamp. Zij waren even­eens aanwe­zig, voorin in de volle kerk. Ook waren er ver­te­gen­woor­digers van de Maltezer Orde en het H. Kerst­mis­gilde. Na afloop van de vie­ring was er een korte ont­moe­ting in een nabij gelegen hotel. Daar werd ook het Con­do­lean­ce­re­gis­ter aan de am­bas­sa­deur aan­ge­bo­den dat de afgelopen week in de basiliek heeft gelegen (zie foto).

Op korte termijn had­den ook de mensen van KRO-NCRV veel moeten or­ga­ni­se­ren om de uitzen­ding op NPO 2 moge­lijk te maken, ook daarvoor mijn bij­zon­dere waar­de­ring!

De uitzen­ding zal terug te zien zijn via in­ter­net.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug