Arsacal
button
button
button


Vaarwel en bedankt, heilige Vader!

Begin van de Sedisvacatie

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 februari 2013
Vaarwel en bedankt, heilige Vader!
Vaarwel en bedankt, heilige Vader!

De vacatie van de zetel van de apostel Petrus is begonnen. Paus Benedictus XVI is op eenvoudige wijze terug getreden. We danken hem voor wat hij de Kerk gegeven heeft. Wij worden nu uitgenodigd om te bidden, zeker ook voor onze emeritus-paus en bijzonder ook voor het welslagen van het conclaaf.

Gebed voor emeritus-paus Benedictus XVI

Wij danken U, almachtige God,
voor het pontificaat van paus Benedictus XVI
en voor de wijze waarop hij in ons midden
beeld van de goede herder Christus is geweest.
Schenk Uw zegen, Heer, over de levens­avond
van emeritus paus Benedictus
en geef dat zijn wijze raad, gebed en offer
vruchtbaar mogen blijven voor heel Uw Kerk.
Door Christus onze Heer. Amen

Gebed voor de keuze van een paus (uit het Romeins Missaal)

God, die als eeuwige Herder
uw kudde zonder ophouden
beschermt en leidt,
schenk in uw overgrote liefde aan de Kerk
een herder die U om zijn heiligheid welgevallig is,
en voor ons een zegen zal zijn
door zijn nooit aflatende zorg.
Door Christus onze Heer. Amen.

Terug