Arsacal
button
button
button
button


Bezoek met vormsel bij ‘Missio ad gentes’ Uithoorn

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 september 2022 - 159 woorden
Bezoek met vormsel bij ‘Missio ad gentes’ Uithoorn
De vormelingen
De vormelingen
Bezoek met vormsel bij ‘Missio ad gentes’ Uithoorn

Zater­dag­avond 24 sep­tem­ber was ik bij de ‘Missio ad gentes’ van Uithoorn voor de Eucha­ris­tie­vie­ring met vormsel.

Missio

De ‘Missio ad Gentes’ in Uithoorn omvat drie missie­ge­zinnen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg die door de paus zijn uitgezon­den en in de regio van Uithoorn de pries­ters onder­steunen en missio­naire ac­ti­vi­teiten ontplooien. Dat begin aller­eerst met het eigen chris­te­lijk leven en de zorg voor het gezin en ver­vol­gens zijn de harte­lijke en uit­no­di­gende contacten die deze ge­zin­nen met andere mensen hebben van belang naast concrete missio­naire ac­ti­vi­teiten in afstem­ming met het pas­to­rale team van de pa­ro­chies. Darek Karwowski, kape­laan van de pa­ro­chie, is de pries­ter die zorg draagt voor de ge­meen­schap.

Vormsel

Drie kin­de­ren van missie­ge­zinnen mochten het heilig vormsel ont­van­gen en dat vier­den we bij gelegen­heid van mijn bezoek. Daarvoor waren ook fami­lie­le­den en vrien­den geko­men. Na afloop van de vie­ring was er nog een gezellige ont­moe­ting en “Agapé”, een hapje en een drankje...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug