Arsacal
button
button
button
button


Teambuilding bij personeelsuitje bisdom

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 oktober 2022 - 242 woorden

Vrij­dag 7 ok­to­ber was het personeelsuitje van de bisdom­me­de­werkers, een gevarieerd pro­gram­ma in Heiloo.

Eucha­ris­tie

De mid­dag begon met de Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van het Juliana­kloos­ter. Vica­ris-generaal Bart putter, Vica­ris Gerard Bruggink en Javier Acuña con­ce­le­breer­den. In de homilie stond ik naar aan­lei­ding van de lezingen van die dag stil bij het leven niet vanuit het 'moeten' en het vervullen van 'de wet' maar leven vanuit de geest die in je leeft, vanuit de Geest, vanuit ver­trouwen, vanuit inner­lijke vrede.

De geest van waaruit...

De mede­wer­kers van het bisdom zijn druk en door de bezuini­gingen van de afgelopen jaren komt veel werk op weinig mensen neer, terwijl op bepaalde terreinen meer gestuurd wordt en moet wor­den van­wege de beperktere finan­ciële moge­lijk­he­den. Dan mag er ook weleens aan­dacht wor­den besteed aan de geest van waaruit we het doen en de verbin­ding met elkaar, die door het thuis­werken sinds Corona meer onder druk is komen te staan.

Teambuil­ding

Na de heilige Mis was er dan ook een soort teambuil­ding met een coach. Op de foto's krijgt U een beetje een beeld van de spel­vor­men waarin dat plaats vond.
Aan het einde van de dag was er een maal­tijd waar ik helaas niet meer bij kon zijn. Helaas waren er nogal wat mede­wer­kers verhin­derd voor deze dag, maar degenen die er waren, hebben in ieder geval een heel andere vorm van contact met elkaar beleefd, waar veel goede reacties op kwamen.

 

Terug