Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan 70 jarig KBO-Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 oktober 2022 - 286 woorden
Bezoek aan 70 jarig KBO-Haarlem
Bezoek aan 70 jarig KBO-Haarlem
De voorzitter aan het woord
De voorzitter aan het woord

Woens­dag 12 ok­to­ber vierde de KBO-Haar­lem in Schalk­wijk het 70 jarig bestaan met een Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan Nars Beemster en een gezellig en af­wis­se­lend pro­gram­ma. Aan het begin van het pro­gram­ma daarna was ik er om KBO te fe­li­ci­te­ren en met de mensen te spreken.

Inter­view

Van de zomer had ik al een inter­view gehad met de voor­zit­ter, mw. Marjo Wolse-de Weijze voor het goed ver­zorgde "Aandacht", het tijdschrijft waar­mee KBO Haar­lem contact met de leden houdt. Dat aantal leden is flink, dat bleek op deze feest­dag wel: een volle kerk­zaal vierde de Eucha­ris­tie en het feest mee en helaas was er voor som­mi­gen geen plaats meer geweest omdat de ruimte het niet toeliet...

Welkom

Bij mijn komst werd ik harte­lijk welkom geheten onder meer door oud-be­stuurs­le­den en vrij­wil­li­gers van de Maria van de Ver­los­ser­kerk in Schalk­wijk (Haar­lem). Helaas kon ik niet met ie­der­een spreken omdat het aantal mensen te groot was, maar ik heb in de beschik­ba­re tijd contact gehad met flink wat KBOers. Een flinke groep vrij­wil­li­gers was bezig alles klaar te maken voor de lunch.

Felici­ta­tie

In mijn felici­ta­tie heb ik het belang van de katho­lie­ke ouderenbond onder­streept: we zijn als mens niet door de goede God geschapen om alleen te zijn maar om met elkaar te leven en naar elkaar om te zien, zorg te hebben voor elkaar. Wat zijn we niet blij dat een ont­moe­ting als op deze dag weer moge­lijk is na de moei­lijke periode die we hebben beleefd door de pandemie.
Ik sprak ook ouderen die me ver­tel­den hoe veel hun de Eucha­ris­tie­vie­ring had gedaan en dat ze die lang had­den gemist door de Corona-situatie.
Laten we hopen dat we die tij­den van beper­kingen en lock down niet meer terug krijgen...!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug