Arsacal
button
button
button
button


Aanbiddingsdag in Amsterdam

Vredeskerk, zaterdag 15 oktober

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 oktober 2022 - 129 woorden

Deze zater­dag is er een Aanbid­dings­dag van "Aanbid­ding Am­ster­dam"in de Vredes­kerk, Vredes­kerk­plein 1, in Am­ster­dam van 10.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Am­ster­dam is de mirakel­stad, de stad van het "Vierens­waar­dig won­der" van de heilige Eucha­ris­tie. Ver­schil­lende gelo­vi­gen hebben samen met de pries­ters het ini­tia­tief geno­men tot altijd­du­rende aanbid­ding, steeds in één van de kerken van de stad.

Na­tuur­lijk zal er op die dag aanbid­ding zijn, zoals in het pro­gram­ma hiernaast valt te lezen, maar ook is er een lezing over de bete­ke­nis van het gebed en de aanbid­ding in onze pa­ro­chies en ten dienste van de missio­naire kerk, een Eucha­ris­tie­vie­ring en een opname van een con­fe­ren­tie van zr. Alessandrina (die helaas erns­tig ziek is) over Carlo Acutis. Voor de lezing en de heilige Eucha­ris­tie zal ik aanwe­zig zijn.

Terug