Arsacal
button
button
button


'Traditio symboli' in eerste gemeenschap van Haarlem

Neocatechumenale Weg

nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 maart 2013
ontmoeting na afloop van de viering
ontmoeting na afloop van de viering

Op zaterdag 2 maart vond in de Sint Jan de Doperkerk in Haarlem een woord­viering plaats waarin de apos­to­lische geloofsbelijdenis werd overgedragen (“traditio symboli”) aan een flinke groep broeders en zusters van de eerste gemeen­schap die daar de neocatechumenale weg volgt en die daarmee ook de opdracht aanvaardt het evangelie te prediken.

Het was een inspirerende viering waarvoor ook uit verschillende andere landen broeders en zusters waren gekomen, die op een of andere wijze met de Haarlemse gemeen­schap verbonden zijn.

We stonden stil bij het evangelie waarin Jezus Zijn leerlingen uitzendt (Mt. 10,7-10. 12-42). In de homilie zijn we natuurlijk ook niet aan het aftreden van de paus voorbij gegaan. Het is me opgevallen dat emeritus paus Benedictus XVI verschillende malen heeft beklemtoond dat hij zich de ernst van zijn beslissing bewust was, dat hij die voor Gods aanschijn had genomen en er over had gereflecteerd en dat hij de beslissing niet voor zichzelf had genomen en niet onder druk van kritiek of moeilijkheden maar voor het goed van de Kerk.

Daarmee liet hij zien dat we bij alles wat we doen, bij de beslissingen die we nemen, bij de weg die we gaan ons niet moeten laten leiden door menselijke voerwegingen, menselijk opzicht of menselijke kleinmoedigheid of door wat anderen vinden of zeggen - dat is ook de zin van de geestelijke voor­be­rei­ding en de waarschuweingen die de Heer aan Zijn leerlingen meegeeft als Hij hen uitstuurt -, maar dat we bij alles wat we spreken, doen en laten radicaal gegrondvest moeten blijven op de rots die Christus is.

De nieuwe evangelisatie is wel de belangrijkste taak waar de Kerk voor staat en die taak komt krachtens het doospel en vormsel aan alle gelovigen toe. Daarom kan het alleen maar verheugen als gelovigen zich ertoe verbinden om daar in hun leven werk van te maken.

Terug