Arsacal
button
button
button
button


WJD-wijn gepresenteerd

Sponsoring wereldjongerendagen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 3 november 2022 - 164 woorden

Donder­dag 3 no­vem­ber kreeg ik de WJD (WereldJon­ge­renDagen) wijn aan­ge­bo­den door Carolien Hoogen­boom en kape­laan Javier Acuña van het jon­ge­ren­pas­to­raat van ons bisdom. Zij zijn al druk bezig met de voor­be­rei­dingen voor de WJD die ko­men­de zomer in Portugal zal plaats­vin­den. Een unieke erva­ring!

Ons bisdom or­ga­ni­seert een speciale jon­ge­renreis ernaar toe! Om de jon­ge­ren te helpen wordt een sponsoractie gehou­den waar deze wijnen deel van zijn. De reis zelf wordt gelan­ceerd en de in­schrij­ving geopend op de wereld­jon­ge­ren­dag die op 20 no­vem­ber in Am­ster­dam wordt gehou­den.

De bisdom reis gaat per bus van 26 juli tot 8 au­gus­tus. Onderweg naar Lissabon wor­den mooie plaatsen bezocht en zijn er allerlei ont­moe­tingen. Zo wordt een stuk van de Camino gelopen, de voet­tocht naar Santiago de Compostela. De jon­ge­ren komen in Lourdes en Fatima, in Parijs, Bayonne en Burgos. Op de web­si­te Jonge­kerk.nl is er alles over te vin­den.

Ik hoop er zelf ook naar toe te gaan en een deel van de reis mee te maken.

Terug