Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van Rome slot van het Ad Limina bezoek

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 november 2022 - 326 woorden
Afscheid van Rome slot van het Ad Limina bezoek
naar de Frienzenkerk
naar de Frienzenkerk
rector Antoine Bodar met mgr. Gerard de Korte en mgr. Herman Woorts
rector Antoine Bodar met mgr. Gerard de Korte en mgr. Herman Woorts

Zondag 13 no­vem­ber werd het Ad Limina bezoek besloten met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Friezen­kerk, waarin de bis­schop­pen con­ce­le­breer­den met hun voor­zit­ter, mgr. Hans van den Hende. Maar tevoren had ik nog even een korte ont­moe­ting met de paus...

In de Sint Pieters­basi­liek was de Mis met de paus voor de armen. Voor deze dag van de armen waren ook in ons bisdom mooie ac­ti­vi­teiten, met name bij Sant’ Egidio. Daar kon ik nu na­tuur­lijk niet bij zijn en ook in de Sint Pieter was ik er niet bij omdat we het Ad Limina bezoek dus met de TV Mis in de Friezen­kerk zou­den afsluiten. Die is goed bekeken, hoorde ik een dag later al. Mgr. Everard de Jong was onze representant bij de Mis met de paus.

Ont­moe­ting

Toen we met enkele bis­schop­pen klaar ston­den om met de koffers naar de Friezen­kerk te gaan, bij de receptie van Santa Marta, het huis waar ook de paus woont, kwam paus Fran­cis­cus net voorbij. Hij werd in een rol­stoel naar de Sint Pieter gere­den, maar ondanks het feit dat hij weer een druk pro­gram­ma tegemoet ging, met na de Mis een maal­tijd met de armen, had hij toch ook aan­dacht voor ons: "Gaan jullie ver­trek­ken?", vroeg hij. En toen ik ver­telde van de TV Mis en dat één bis­schop de Mis in de Sint Pieter mee zou maken, wees hij naar zijn oog en zei dat hij hem in de gaten zou hou­den. Ook kon ik hem nog even bedanken voor het mooie gesprek dat we op vrij­dag met de paus had­den gehad.

Mis en Lunch

De mooi ver­zorgde Mis met de gre­go­ri­aanse schola is nog te zien bij "Uitzen­ding gemist".

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring en de ont­moe­ting met aanwe­zige gelo­vi­gen, ver­trok­ken we voor een slot-lunch, waartoe de bis­schop­pen waren uit­ge­no­digd door het bestuur van de Friezen­kerk. En toen was het tijd om weer naar de luchthaven te gaan... Het Ad Limina bezoek is ten einde...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug