Arsacal
button
button
button


Gebed en gesprek in Heerhugowaard De Noord

Op weg naar een levende parochiegemeenschap

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 7 maart 2013
Vacare Deo tijdens het avondgebed
Vacare Deo tijdens het avondgebed

Woensdag 6 maart bezocht ik de H. Hart parochie in Heer­hu­go­waard De Noord. Daar bestaat al zo'n tien jaar een traditie dat een groep mannen in de veertigdagentijd een avond­ge­bed houden met zang, gebed en... stilte.

De groep heet Vacare Deo en dat is vast geïnspireerd door de abdij van Egmond. Een mooi initiatief! Daarna was de parochie-avond in het dorpshuis waar ik heb gesproken over het thema: hoe kunnen we bouwen aan een levende parochie­ge­meen­schap?

Na de lezing waren er veel stevige vragen, ook over actuele thema's. Daarbij bleek ook wel dat het belangrijk is dat mensen de juiste informatie proberen op te zoeken, alvorens ze gaan oordelen. Een levende parochie is open voor God, open naar elkaar in de gemeen­schap en open naar anderen, ook naar nieuwe mensen (nieuwe evan­ge­li­sa­tie).

Over de eerste christenen werd gezegd: Zie hoe zij elkaar liefhebben! Dat was een belangrijk deel van de aantrekkings­kracht van de eerste christenen. Het is belangrijk dat we in onze omgeving een positieve uitstraling weten te geven aan de Blijde Bood­schap. Er was duidelijk grote betrokkenheid in De Noord bij het kerkgebeuren in het groot en op lokaal niveau.

Terug