Arsacal
button
button
button
button


Gebed en gesprek in Heerhugowaard De Noord

Op weg naar een levende parochiegemeenschap

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 7 maart 2013 - 192 woorden
Vacare Deo tijdens het avondgebed
Vacare Deo tijdens het avondgebed

Woens­dag 6 maart bezocht ik de H. Hart pa­ro­chie in Heer­hu­go­waard De Noord. Daar bestaat al zo'n tien jaar een traditie dat een groep mannen in de veer­tig­da­gen­tijd een avond­ge­bed hou­den met zang, gebed en... stilte.

De groep heet Vacare Deo en dat is vast geïnspireerd door de abdij van Egmond. Een mooi ini­tia­tief! Daarna was de pa­ro­chie-avond in het dorpshuis waar ik heb ge­spro­ken over het thema: hoe kunnen we bouwen aan een levende pa­ro­chie­ge­meen­schap?

Na de lezing waren er veel stevige vragen, ook over actuele thema's. Daarbij bleek ook wel dat het be­lang­rijk is dat mensen de juiste in­for­ma­tie proberen op te zoeken, alvorens ze gaan oor­de­len. Een levende pa­ro­chie is open voor God, open naar elkaar in de ge­meen­schap en open naar anderen, ook naar nieuwe mensen (nieuwe evangeli­sa­tie).

Over de eerste chris­te­nen werd gezegd: Zie hoe zij elkaar lief­heb­ben! Dat was een be­lang­rijk deel van de aantrek­kings­kracht van de eerste chris­te­nen. Het is be­lang­rijk dat we in onze omge­ving een po­si­tie­ve uit­stra­ling weten te geven aan de Blijde Bood­schap. Er was dui­de­lijk grote be­trok­ken­heid in De Noord bij het kerk­ge­beu­ren in het groot en op lokaal niveau.

Terug