Arsacal
button
button
button
button


Naar Madrid, maar niet in de zak…

Zaligverklaringsproces Carmen Hernandez geopend

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 december 2022 - 340 woorden

Naar aan­lei­ding van de ope­ning van het zalig ver­kla­rings­pro­ces van Carmen Hernandez was ik twee dagen in Madrid voor een kennis­ma­king met de wor­tels van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg.

Onder­zoek

De ope­ning van het proces zelf heb ik niet mee­ge­maakt. Dat bestaat uit niet meer dan het teken van een decreet door de lokale aarts­bis­schop. Daarna begint een jarenlang onder­zoek. Het is van belang dat dat goed en zorg­vul­dig wordt gedaan. Ik heb in mijn reactie op verzoek van tijd­schrift Volzin ( zie Volzin.nu) op beschul­digingen van moge­lijk toedekken van mis­bruik tegen de H. Paus Johannes Paulus II daar ook op gewezen. De basis voor die beschul­digingen vind ik zwak, zoals ik daar betoogde.

Een mooie gelegen­heid 

De afgelopen jaren was het echter door de Corona situatie voor het inter­na­tio­nale equipe niet goed moge­lijk op wat groter schaal intact te hou­den met de bis­schop­pen waar een Re­demp­to­ris Mater Semi­na­rie is voor Se­mi­na­risten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen ( een cateche­tisch pro­gram­ma op basis van de stappen van het catechumenaat). De ope­ning van het proces is aangegrepen als een mooie gelegen­heid om hen kennis te laten maken met de plaatsen waar de Neo­ca­te­chu­me­nale weg be­gon­nen is, in Madrid.

Kennis­ma­ken met de oorsprong

Zondag­avond maakte ik nog een maal­tijd mee met alle gasten, waar­on­der een der­tigtal bis­schop­pen uit ver­schil­lende lan­den. Tevens zijn we naar het graf van Carmen gegaan. Maan­dag bezochten we onder meer het huis waar Kiko Arguello opgroeide en dat nu een centrum is van de Neo­ca­te­chu­me­nale weg met de plaats waar een van de eerste ge­meen­schappen samen komt. De kamer van Kiko als opgroeiende jonge man is er nog en daar is te zien hoe hij die vol­schil­derde met wachten toen bezig hield: het zijn schetsen soms maar ook uit­ge­werkte muur­schil­deringen.

Ook bezochten we de paro­chie­kerk waar­van de zalen zijn verwoest door een gasontplof­fing in de straat waarbij twee doden vielen. Dit vre­se­lijk gebeuren in Corona tijd haalde ook de Neder­landse kranten ( en andere media). De kerk is qua inrich­ting door Kiko ont­wor­pen en in de pa­ro­chie zijn veel ge­meen­schappen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug