Arsacal
button
button
button
button


Gebed voor de zieke emeritus paus gevraagd

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 28 december 2022 - 248 woorden
Bezoek aan de emeritus paus bij onze bisdombedevaart
Bezoek aan de emeritus paus bij onze bisdombedevaart
aanbieding van publicaties van ons seminarie aan paus Benedictus XVI
aanbieding van publicaties van ons seminarie aan paus Benedictus XVI

Deze woens­dag vroeg paus Fran­cis­cus aan het einde van de algemene au­diën­tie om speciaal gebed voor zijn voor­gan­ger, emeritus paus Bene­dic­tus XVI (Jozef Ratzin­ger, * 1927), die erns­tig ziek is. Aan dat verzoek zullen velen gehoor geven. Ik bewaar goede her­in­ne­ringen aan deze "nederige die­naar in de wijn­gaard van de Heer", zoals hij zich bij zijn aantre­den als paus noemde.

Paus Fran­cis­cus zei deze woens­dag­mor­gen: "Ik zou graag een speciaal gebed willen vragen voor de Emeritus paus Bene­dic­tus, die in de stilte de Kerk onder­steunt. Denk aan hem- hij is erg ziek - en vraag de Heer hem te troosten en hem bij te staan in zijn ge­tui­ge­nis van liefde voor de Kerk, tot het einde". Na de au­diën­tie bracht paus Fran­cis­cus hem een bezoek.

Goede God,
wij danken U voor de dienst
die emeritus paus Bene­dic­tus
heeft gegeven aan de Kerk
door zijn theo­lo­gie, zijn ver­kon­di­ging,
zijn her­der-zijn, zijn lij­den en zijn liefde.
Wij danken U
voor zijn voor­beeld van nederige eenvoud,
van beminne­lijk­heid
en standvas­tig­heid in het geloof.
Sta hem bij in deze uren,
in deze tijd van ziekte.
Troost hem in zijn lij­den
en verleen hem de genade
dat hij,
die U hebt ge­roe­pen om in het Petrus­ambt
die­naar der dienaren Gods te zijn,
aan het einde van zijn lange levensweg
van U de woor­den mag horen:
"Goede en trouwe die­naar,
ga binnen in de vreugde van Uw Heer".

Wij vragen het U
die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Amen

Terug