Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Nibbixwoud: goede werken doen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 februari 2023 - 257 woorden

Vrij­dag 3 februari was ik in Nib­bix­woud voor de Vormsel­vie­ring in de H. Cunera­kerk. Veer­tien vor­me­lin­gen uit de Emmaüspa­ro­chie (Nib­bix­woud en Wognum), die verbon­den is met de regio De Water­kant, ont­vingen deze avond dit sacra­ment van de heilige Geest.

 

Achter in de kerk stond nog net de prach­tige Spaanse kerst­stal die pastoor Álvaro heeft gemaakt (zie foto). De kerk was mooi versierd en de groep was goed voor­be­reid en gaf de ant­woor­den in de vie­ring met over­tui­ging. Één van de veer­tien was een vader van (andere) vor­me­lin­gen. Pas­to­raal werker Annemarie van Straaten had lei­ding gegeven aan de voor­be­rei­ding, maar ze deed het samen met anderen. Bij de woord­vie­ring was ook pastoor Álvaro Rodriguez Lucque en stagiair Thomas Bötticher. Samen met de pastoor aan de piano zongen de vor­me­lin­gen een slot­lied. Zo te horen zijn er wel zangtalenten onder deze vor­me­lin­gen, dus ik zou zeggen: ga zo door!

Goede werken

De goede werken die we doen als vrucht van de gave van de heiige Geest, ston­den centraal. Met bouw­ste­nen werd geïllustreerd hoe je zo kon bouwen aan het ko­nink­rijk van God. In de preek sloot ik daarop aan: het geluk krijg je niet door plezier na te jaren maar door goed te zijn en goede dingen te doen, dan komt het geluk naar je toe.

De vie­ring werd uitgezon­den via het You Tube kanaal va de pa­ro­chie

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen met het sacra­ment dat zij hebben ont­van­gen! Heel veel zegen over jullie weg door het leven!

Terug