Arsacal
button
button
button
button


Mooie Vormsels in de Vincentiuskerk in Volendam

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 februari 2023 - 249 woorden
Mooie Vormsels in de Vincentiuskerk in Volendam
Mooie Vormsels in de Vincentiuskerk in Volendam
Hoofdaltaar van de Vincentiuskerk
Hoofdaltaar van de Vincentiuskerk

Afgelopen don­der­dag (16 februari) en dins­dag­avond 21 februari waren de twee laatste vormsel­vie­rin­ging voor dit jaar in Volen­dam, dit keer in de kerk van de H. Vin­cen­tius a Palo. Het waren blije vie­rin­gen, volle kerken en veel vor­me­lin­gen.

Scholen

Donder­dag waren de scholen 'T Kofschip, de Blokwhere en de Jozef­school aan de beurt; Op "Dikke dins­dag", "Vastelo­avond" of hoe je die laatste avond voor de veer­tig­daag­se vas­ten­tijd ook noemt, was de Petrus­school (met twee parallel­klassen) in de kerk voor het sacra­ment van de heilige Geest. Het is mooi om te horen hoeveel leer­lin­gen voor het heilig Vormsel kiezen en de kracht van de heilige Geest willen ont­van­gen voor hun ver­dere levensweg.

Veel betrokken mensen

Het zijn uitzon­der­lijk hoge aantallen vor­me­lin­gen waar het in Volen­dam om gaat. Iedere keer valt me op hoe goed het allemaal loopt daar in Volen­dam: van werk­groep, tot leer­krachten, gast­ou­ders, pries­ters, koren, kosters, fotografen, mensen voor de ont­vangst in de pastorie en assis­tenten: alles is goed gere­geld en ie­der­een levert een mooie bijdrage. Ook in deze beide vie­rin­gen waren alle ant­woor­den van de gehele Mis goed geoefend met de kin­de­ren, zodat zij precies wisten wat zij moesten zeggen en er uit de kerk dus luid en dui­de­lijk respons kwam. De vor­me­lin­gen hebben gelezen en ver­schil­lende lie­de­ren samen gezongen, naast wat het koor zong. Ook dat was dui­de­lijk goed geoefend. Leuk ook altijd om na afloop van de vie­ring de leer­krachten te ont­moe­ten (en ver­schil­lende andere betrokken mensen).
Ook deze beide avon­den con­ce­le­breer­den pastoor Stomph en kape­laan Goos.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug