Arsacal
button
button
button
button


Tien jaar paus Franciscus

Emmanuel van Lierde en Tom Zwaenepoel over dit pontificaat

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 maart 2023 - 716 woorden
het boek van Tom Zwaenepoel
het boek van Tom Zwaenepoel
de auteur signeert exemplaren van het boek
de auteur signeert exemplaren van het boek
met de auteur Emanuel van Lierde
met de auteur Emanuel van Lierde

Deze maand zal het tien jaar gele­den zijn dat Jorge Maria Bergoglio tot paus werd gekozen. Ik heb bij­zon­dere her­in­ne­ringen aan het moment - 13 maart 2013 - waarop de nieuwe paus op het balkon van de Sint Pieter stond, want ik had het geluk toen net in Rome te zijn. Paus Fran­cis­cus heeft in deze tien jaar heel wat te weeg gebracht.

Stevige meningen

Som­mi­gen zien hem als een revolutionaire paus en ver­wach­ten van hem vooral ver­an­de­ringen. Anderen zien de bestuur­lijke beslis­singen van de paus eer­der als een gevaar voor de kerk. Maar de paus is de paus en die stevige meningen over progressief of con­ser­va­tief gaan niet altijd uit van het geloof en de lei­ding van de heilige Geest. Ik raad dan ook niet aan om alle web­si­tes en blogs te lezen die deze "kerk-poli­tieke" verhalen over de paus te ver­tellen hebben.

De waar­heid boven tafel?

Dezer dagen zag ik nog weer berichten dat beslis­singen vanuit Rome afkoms­tig zou­den zijn van een paus die de orthodoxie de nek om wil draaien! Omdat het ging over twee situaties die ik rede­lijk goed ken, heb ik de verhalen wél gelezen, maar ook al verkon­digde de auteur van het verhaal dat hij nu eens de waar­heid boven tafel ging brengen, er klopte weinig van wat hij ver­telde! Dat is dan maar weer een reden om extra voor de paus te bid­den... Zulke gepola­riseerde (en niet op de feiten berustende) meningen over het pon­ti­fi­caat verliezen echt de geloofsach­ter­grond van het Petrus­ambt in de kerk uit het oog.

Boek­pre­sen­ta­ties

Is de paus progressief of con­ser­va­tief? Bij de tiende ver­jaar­dag van de paus­keuze van paus Fran­cis­cus zijn er in ons taal­ge­bied twee boeken ver­sche­nen, die bei­den een beetje "spelen" met deze "poli­tieke" vraag­stel­ling, maar de lezer proberen te helpen om door te stoten naar een ander niveau.

Tegen de stroom in

Aan één van beide boeken heb ik mee­ge­werkt. Donder­dag 2 maart is in de Sint Andries­ab­dij Zeven­kerken (Zeven­kerken 4, 8200 Sint-Andries) om 19.30 uur de boek­pre­sen­ta­tie van "Tegen de stroom in" van Tom Zwaenepoel, waar ook kard. Jozef de Kesel aan zal meedoen, samen met een Iman en een aarts­pries­ter van de Russisch Orthodoxe kerk en de rector van de Gentse uni­ver­si­teit. Men kan zich daarvoor in­schrij­ven op: Tegen-de-stroom-in.eventbrite.be. Zelf kan ik daar niet bij aanwe­zig zijn al had ik dat eer­der wel voor­zien.

Emmanuel van Lierde

In Am­ster­dam bij de Krijt­berg werd een dag eer­der het boek van Emmanuel van Lierde ge­pre­sen­teerd: Paus Fran­cis­cus: de con­ser­va­tieve revolutionair. De auteur is van mening - zoals hij schreef in de opdracht van het boek dat hij me gaf -: "Deze paus heeft een bood­schap voor de wereld en met dit boek probeer ik zijn spreekbuis te zijn voor onze contreien". Daar­mee geeft hij precies de inhoud aan van het boek: dat plaatst wat er gebeurde in de tien jaar pon­ti­fi­caat in het licht van de achter­lig­gende grotere gedachte, de visie die de paus op de kerk en de samen­le­ving heeft. De con­clu­sie van de auteur is dat deze paus niet een liberaal is, voor wie de traditie van de kerk niet telt, maar dat hij wél radicaal is en de in­stel­lingen van de kerk wil vernieuwen (denk aan de reorgani­sa­tie van de curie en de finan­ciële her­vor­mingen) om ze beter aan te laten sluiten bij het evan­ge­lie. Het boek ein­digt met een inter­view dat de paus speciaal voor dit boek heeft gegeven.

Een korte pre­sen­ta­tie van beide werken:

Tegen de stroom in

Tegen de stroom inHet gaat hier om een soort balans van alle vraag­stukken die in deze tien jaar hebben gespeeld. De auteur spreekt erover met tal van gespreks­part­ners: Antoine Bodar, Mgr. Johan Bonny, Khalid Benhaddou, Hilde Crevits, Benjamin Dalle, Mgr. Gerard de Korte, Kar­di­naal Jozef De Kesel, Karlijn Demasure, Peter Decroubele, Stijn Fens, Mgr. Jan Hendriks, Patrick Renault, Marcel Sarot, Nikolaas Sintobin, Andrea Vreede, Herman Van Rompuy, Paul van Geest, Rik Van de Walle, Caroline Weijers, Jan Wouters, Kees Zeven­bergen.

Tegen de stroom in | Adveniat € 21,99

Paus Fran­cis­cus: de con­ser­va­tieve revolutionair

Paus Franciscus: de conservatieve revolutionairIs paus Fran­cis­cus echt zo revolutionair of is dit een onjuiste beeld­vor­ming? Hij is radicaal maar niet liberaal. Het boek bevat een inter­view met de paus zelf dat die voor deze publi­ca­tie heeft gegeven aan de auteur. Dat is na­tuur­lijk wel heel bij­zon­der!

Stan­daard uit­ge­ve­rij € 15,99

Terug