Arsacal
button
button
button
button


Nuntius op bezoek bij Bisschoppenvergadering

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 maart 2023 - 266 woorden
Na de Mis
Na de Mis (foto: Ramon Mangold (met smartphone))

Aan het einde van de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring van maart bezocht de Apos­to­lisch Nuntius de bis­schop­pen om samen met hen de Eucha­ris­tie te vieren. De bis­schop­pen stuur­den een groet en goede wensen naar de zieke bis­schop­pen, mgr. Smeets en mgr Liesen.

Operatie

Mgr. Liesen moest de dag erna een operatie onder­gaan en we hebben na­tuur­lijk bij­zon­der voor hem gebe­den dat die operatie goed mag slagen en tot gene­zing mag lei­den. Ook de onlangs overle­den pater Ton Peters ofm werd in het gebed her­dacht. Er werd gebe­den voor de pa­ro­chies en onze bis­dom­men, om vrede en om roe­pingen.

Nuntius

De Apos­to­lisch Nuntius, aarts­bis­schop Paul Tschang In-Nam en Nuntiatuurraad mgr. Giancarlo Dellagio­vanna con­ce­le­breer­den bij de Mis die door voor­zit­ter mgr. Hans Van den Hende als hoofd­cele­brant werd gevierd. Aan het einde van de Eucha­ris­tie hield de Nuntius een toe­spraak waarin hij terug­blikte op zijn eerste erva­ringen in ons land en de ker­ke­lijke situatie zoals hij die tot nu had leren kennen. En vooral gaf hij aan­dacht aan het feit dat het op 13 maart tien jaar gele­den was dat paus Fran­cis­cus was gekozen. De Nuntius haalde ver­schil­lende be­lang­rijke feiten van deze tien jaren naar voren en sprak zijn grote waar­de­ring uit voor het werk van deze paus vanuit een geest van gebed.

Foto's

Na de vie­ring wer­den foto's gemaakt door Ramon Mangold (waar­on­der bij­gaande) om een foto te sturen naar de zieke bis­schop­pen als verzeke­ring van ons gebed voor hen. Voor de zieke bis­schop­pen was hun vica­ris-generaal (ook op de foto) aanwe­zig.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring volgde een ge­za­men­lijke maal­tijd ter ere van de Nuntius en het tien­ja­rige jubileum van paus Fran­cis­cus.

Terug