Arsacal
button
button
button
button


Stappen op weg naar permanent diaconaat....

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 maart 2023 - 232 woorden

Woens­dag­avond 29 maart was in de kapel van De Tilten­berg de admissio van Vincent Borgonjen en de aan­stel­ling tot lector van Patrick Gunther. Na afloop van de vie­ring was er een ont­moe­ting en gesprek met de diaken­kan­di­da­ten en hun echt­ge­notes.

Admissio

De admissio of aanvaar­ding is een eerste be­lang­rijke stap op weg naar de diaken­wij­ding. De diakenkan­di­daat spreekt uit dat hij zich ver­der wil vormen tot het diaconaat en de bis­schop aanvaardt de kan­di­daat en geeft daar­mee een eerste bevesti­ging van diens roe­ping en de weg die hij gaat. Vincent Borgonjen is al actief in de pa­ro­chies van Sint Fran­cis­cus i.o. - Haar­lem Noord, Driehuis, Santpoort en IJmui­den) en doet stages in het kader van zijn oplei­ding.

Lector

Patrick Gunther is uit Hoofd­dorp en daar actief in de pa­ro­chie op vele manieren o.m. bij het streamen en de digitale pro­gram­ma's van de pa­ro­chie. Vorig jaar ont­ving hij de admissio. Nu ont­ving hij de aan­stel­ling tot lector.

Naast Vica­ris Bruggink, con­ce­le­breer­den rector Luc Georges en ple­baan-deken Floris Bun­scho­ten.

Van harte felici­teer ik beide kan­di­da­ten en hun families en pa­ro­chies!

Gesprek

In het gesprek dat geleid werd door de rector, vica­ris Gerard Bruggink, ging het over de bete­ke­nis van het diaconaat en de roe­ping daartoe voor het concrete leven nu, de omgang met andere mensen, het gezin en het huwe­lijk dat op de eerste plaats komt. Het was een mooie en zin­volle avond.

Terug