Arsacal
button
button
button
button


Zij vonden de dood bij hun dienst aan de Heer

Avond van de martelaren in de Sint Nicolaasbasiliek

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2023 - 221 woorden

Vrij­dag­avond 31 maart vond in de Sint Nicolaas­basi­liek de Avond van de mar­te­la­ren plaats onder auspiciën van Kerk in Nood. De Apos­to­lisch Nuntius was erbij; Voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Bis­schop van den Hende preekte. Drie ge­tui­ge­nissen ver­tel­den de verhalen...

Ge­tui­ge­nissen

De ge­tui­ge­nissen wer­den tij­dens de kruis­weg gegeven die aan­slui­tend aan de heilige Mis werd gebe­den voor het uit­ge­stelde Aller­hei­ligste. De ge­tui­ge­nissen betroffen zuster Marie-Sylvie Kavuke Vakatsuraki (Congo), de Jezuïeten Javier Campos Morales en Joaquin Mora Salazar (Mexico) en pries­ter John Mark Cheitnum (Nigeria), vermoord door terorristen, narcotica-criminelen of Islami­tische Fulani's. Na ieder ge­tui­ge­nis kwamen de gelo­vi­gen naar voren om een lichtje aan te steken bij de portretten van deze nieuwe mar­te­la­ren.

Viering

Bij de goed bezochte vie­ring con­ce­le­breer­den vier bis­schop­pen: de Apos­to­lisch Nuntius, aarts­bis­schop Paul Tschang In-Nam, de voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en bis­schop van Rotter­dam, mgr. Hans van den Hende, die ook de preek hield, en hulp­bis­schop van Den Bosch mgr. Rob Mutsaerts. Ook de dekens van Am­ster­dam, Eric Fennis, en Hilversum, Jules Dresmé, con­ce­le­breer­den, evenals pastoor Koos Smits en pater Jan Stuyt s.J, die bij­zon­der betrokken was omdat ook over het le­vens­of­fer van zijn mede­broe­ders een ge­tui­ge­nis werd afgelegd. De lei­ding berustte bij diaken Peter Broe­ders, directeur van Kerk in Nood. Daar­naast assis­teerde ook diaken Iwan Osseweijer. Een eigen koortje ver­zorgde de zang.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug