Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe ridders en edelvrouwen van het heilig Graf

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 april 2023 - 205 woorden
De sint Jacobus de Meerderekerk aan de Parkstraat in Den Haag
De sint Jacobus de Meerderekerk aan de Parkstraat in Den Haag

Zater­dag 22 april was ik aanwe­zig bij de plech­tige investituur van nieuwe edelvrouwen en rid­ders van de rid­der­lijke orde van het heilig Graf van Jeru­za­lem. De vie­ring vond dit keer plaats in Den Haag.

Onder de nieuwe rid­ders waren ver­schil­lende beken­den waar­on­der mensen uit ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, die actief zijn in en voor ons bisdom, onder wie de heren mr. Onno Baneke en mr. Hugo Reumkens. Van harte felici­teer ik hen en alle 24 nieuwe edelvrouwen en rid­ders met hun investituur!

Mgr. dr. Ron van den Hout, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den en groot-prior van de orde, was hoofd­cele­brant, de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. P. Tschang In-Nam, mgr. Van den Hende, mgr. Hurkmans en mgr. Van Luijn con­ce­le­breer­den. Het koor Cantemus Domino zong de Krönungsmesse van W.A. Mozart.

In de plech­tige vie­ring verklaar­den de novieten zich bereid de idealen van de Ridderorde in hun leven te verwezen­lijken en zij ont­vingen de man­tel en het kruis. De rid­der­slag is enkele jaren gele­den afgeschaft; het zwaard is ver­vangen door door een pro­ces­sie­kruis met het Jeru­za­lem-kruis.

De nieuwe rid­ders en edelvrouwen had­den zich de dag ervoor al voor­be­reid - als afslui­ting van een lan­gere voor­be­rei­dings­pe­rio­de - en ver­volg­den de dag met een receptie en maal­tijd in de pro­tes­tantse Grote kerk.

Terug