Arsacal
button
button
button
button


Vomsel in Warmenhuizen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 april 2023 - 197 woorden

Zater­dag­avond 22 april was ik in Warmen­hui­zen voor het vormsel van de kan­di­da­ten uit Warmen­hui­zen en Bur­ger­brug. Ook waren er enkele vor­me­lin­gen uit 't Zand.

In vuur en vlam

Vijfiten jongens en meisjes ont­vingen het sacra­ment. Sinds januari waren zij bezig geweest met het project "In vuur en vlam" en het was duideijk dat zij ook de ant­woor­den van de vie­ring goed had­den door­ge­no­men.

De vie­ring

Tijdens de Vormsel­mis waren de vor­me­lin­gen en hun ouders actief betrokken als lector, voor de voor­beden en enkele vormselge­dachten. Ook heetten zij de vor­me­lin­gen en hun familie welkom, zelfs in het Pools, want er waren drie vor­me­lin­gen bij met een (gedeelte­lijk) Poolse ach­ter­grond. Tijdens de vie­ring brachten de vor­me­lin­gen bloemen naar Maria (zie foto). Pastoor Hulse­bosch con­ce­le­breerde.

Cadeautjes

Aan het eind van de vie­ring kregen de vor­me­lin­gen een cadeautje van de pa­ro­chie. Fraaie kruisjes met daarop de drie god­de­lijke deug­den: geloof, hoop en liefde, of een afbeel­ding van de heilige Geest als een duif met de woor­den "Veni sancte Spiritus", Kom heilige Geest. In de preek ben ik daarop inge­gaan.

Het was een fees­te­lijk gebeuren in een speciaal voor het vormsel versierde kerk. Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen en hun families!

Terug