Arsacal
button
button
button
button


Met het kathedrale koor in Rome

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 april 2023 - 461 woorden

Het ka­the­drale koor is sinds zater­dag 22 april in Rome met een pro­gram­ma van concerten en Missen op bij­zon­dere plaatsen.

Zondag­avond was ik nog net op tijd in Rome om het avond­con­cert mee te maken in de basiliek van de twaalf apos­te­len in hartje Rome, bij het piazza Venezia. Die morgen had het koor al de Mis gezongen in een volle Friezen­kerk. De maan­dag daarop werd besteed aan een repe­ti­tie in het Pau­se­lijk Muziek­in­sti­tuut, het bezich­tigen van de stad en het zingen van de Mis in de Sint Pieter, waarin ik hoofd­cele­brant was, met Mgr. Karel Kasteel, deken Eric Fennis, pastoor Jacques Quadvlieg en pastoor Paul Verbeek als con­cele­branten, alsmede de Ita­li­aanse pries­ter-dichter Giuseppe Magrin.

Daarna was er een avond­maal­tijd waarbij ook de am­bas­sa­deur bij de H. Stoel, Z.Exc. Mw. Anne­mieke Ruigrok aanwe­zig was.

De dagen erna staan onder meer een concert in het ico­nische Pantheon en een Mis in de Santa Maria Maggiore op het pro­gram­ma. Op woens­dag volgt de au­diën­tie van paus Fran­cis­cus.

Alles bij elkaar doen de koorle­den enorm veel mooie indrukken op en... zij beleven veel plezier!

In de Sint Pieter heb ik de volgende korte homilie gehou­den:

Homilie

Cosa cercate?

“”Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato quei pani e vi siete saziati”

Cosa cerco?

La critica che Gesù sta facendo alla folla nel Vangelo di oggi, non tocca solo a quella gente che segue il Signore perché sta compiendo miracoli e gli da da mangiare. No! Queste parole devono indurre anche noi e ogni Cristiano, ogni persona ad una continua riflessione: cosa cerco? Sto cercando qualcosa per me o sto contribuendo alla missione di Cristo e la Sua chiesa? Quel che sto facendo o intendo fare: significa il dono della mia vita per la gloria di Dio o è piuttosto così che sto cercando qualcosa per me stesso: gloria, onore, ricchezza, comodità eccetera, eccetera? Si vuole un costante discerni­mento su cosa ci spinge.

Il dono della Sua vita

Il Signore che ci raduna in questa santa Eucarestia, ha dato se stesso per noi, lasciando tutto, diventando povero, condannato a morte. Proprio questo sacrificio della Sua vita stiamo celebrando.

La vera gloria

Questo sacrificio della Messa pero è celebrazione del mistero Pasquale; Gesù condannato a morte, Gesù che ha dato tutto per noi peccatori, è suscitato dalla morte e glorificato. Dio l’ha suscitato dai morti. La vera gloria viene da Dio, anche per noi è così. Se noi non cerchiamo gloria per noi stessi, Dio Padre ci darà la Sua gloria. Cosi la nostra povertà, la nostra umiltà sarà la nostra più grande ricchezza. Sia lodato Gesù Cristo!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug