Arsacal
button
button
button
button


Kathedrale koor op audiëntie bij paus Franciscus

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 april 2023 - 269 woorden
Kathedrale koor op audiëntie bij paus Franciscus
Groepsfoto met de paus!
Groepsfoto met de paus!

Een bij­zon­der hoogte­punt van de Romereis van het ka­the­drale koor was de au­diën­tie bij paus Fran­cis­cus.

Het jeugdjour­naal van woens­dag 26 april geeft een leuk ver­slag van de voor­be­rei­ding en de reis van het ka­the­drale koor uit Haar­lem dat mocht zingen voor de paus.

Bagagescan

Op woens­dag moesten de koorle­den alweer vroeg op want de au­diën­tie van de paus begin te­gen­woor­dig al om 9.00 uur. Ze ston­den allen al weer goed op tijd klaar maar er ging toch nog weer even iets mis, waardoor het toch even spannend werd. Maar de mede­wer­kers van de pau­se­lijke Gendarmerie en de beambten die de au­diën­tie moesten lei­den verleen­den alle mede­wer­king om het koor via een speciaal geopende bagagescan snel op de juiste plaats te brengen.

Met de paus

Aan het einde van de au­diën­tie zong het koor ver­schil­lende werken, af­wis­se­lend met een jongens­koor uit de ka­the­draal van Boston en een fanfare. Ik had de paus al even kunnen groeten omdat de bis­schop­pen altijd even bij de paus mogen komen, maar er kwam daarna nog een tweede gelegen­heid omdat het ka­the­drale koor naar boven werd geleid om de paus te kunnen ont­moe­ten en een foto met hem te maken. Een van de koorle­den bood de paus twee CD' s van het koor aan en ondanks de volle au­diën­tie (het was erg druk in Rome) nam hij alle tijd voor de koorle­den. Daar zijn na­tuur­lijk vele prach­tige foto's van gemaakt!

Zwemmen

De mid­dag werd door de kin­de­ren heel ontspannend vooral aan de rand van en in het zwembad door­ge­bracht, terwijl ik weer op huis aan ging.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug