Arsacal
button
button
button
button


Priester Michi Costa overleden

seminarie-rector, pastoor, spirituaal, auteur

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 april 2023 - 166 woorden
Bij het zestig jarig priesterfeest van Michi Costa in 2021, rechts deken Carlos Fabril
Bij het zestig jarig priesterfeest van Michi Costa in 2021, rechts deken Carlos Fabril

Op woens­dag­avond is pastoor Michi Costa op 91 jarige leef­tijd overle­den. Hij was de eerste rector van het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie in Nieuwe Niedorp, later spi­ri­tu­aal van dat semi­na­rie, pastoor van Naar­den, pries­ter van de Missio ad Gentes van Almere en tot het laatst assis­tent in de pa­ro­chie die hij als pastoor diende. Daar­naast was hij auteur van vele boeken en van cateche­tische cursussen en werk­boeken. Een leven voor de evangeli­sa­tie, voor de ver­kon­di­ging van en vor­ming in het geloof. Moge hij na dit rijke leven rusten in vrede!

Afgelopen Palm­zon­dag was Michi Costa nog bij de grote Palm­zon­dag­vie­ring aan het einde van de redditio van de Neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen in Nes aan den Amstel. De laatste weken namen zijn krachten af en kort gele­den is hij naar Nieuwe Niedorp gegaan waar in zover nodig goede ver­zor­ging moge­lijk was. Daar is hij rus­tig heen gegaan na de zie­ken­zal­ving te hebben ont­van­gen.

Michi Costa is in de Paas­tijd heen­ge­gaan, de Heer van het Leven tegemoet. Hij is in vrede!

Terug