Arsacal
button
button
button
button


Sant'Egidio 55 jaar. Viering in Mozes en Aäron

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 mei 2023 - 359 woorden
Hilde Kieboom houdt het dankwoord, daarachter vlnr Apostolisch Nuntius, mgr. Van den Hende, mgr. Hendriks
Hilde Kieboom houdt het dankwoord, daarachter vlnr Apostolisch Nuntius, mgr. Van den Hende, mgr. Hendriks

Zondag 14 mei is in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam het 55 jarig bestaan gevierd van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio. Mgr. Hans van den Hende was hoofd­cele­brant in de Eucha­ris­tie en legde in zijn homilie de band tussen het feest om de inzet van Sant’ Egidio voor de armen met het evan­ge­lie en de opdracht om de verrezen Heer in woord en daad te ver­kon­di­gen.

Nuntius en mgr. Van den Hende

De Apos­to­lisch Nuntius mgr. Paul Tschang In-Nam con­ce­le­breerde en bleef ook na afloop van de vie­ring geruime tijd om met de ge­meen­schap en alle vrien­den kennis te maken en zich met de aanwe­zige te onder­hou­den. Datzelfde deed ook mgr. Van den Hende, bis­schop van Rotter­dam en voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, die na afloop van de vie­ring nog een tijd bleef.

Dank­woord

Voor­zit­ter van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio in de Lage Landen Hilde Kieboom hield aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring een dank­woord uit erkente­lijk­heid voor Gods gaven en de ,mede­wer­king van mensen, en zij sprak een groet uit aan de aanwe­zigen.

Ver­te­gen­woor­diging

Ver­schil­lende pries­ters die bij Sant’ Egidio betrokken zijn con­ce­le­breer­den even­eens, onder wie de rector van de kerk Rik Hoet, deken Eugene Jonger­den van dekenaat Meerlan­den, Simon Evers van de KNR en Jan Stuyt s.J., rector van de Krijt­berg en voor­heen van de Jesuit Refugee Service. Colom Dekker was diaken. Ook vanuit de PKN was er een afvaar­diging.

Receptie

In de Eucha­ris­tie­vie­ring waren vele mensen die als vrij­wil­li­ger - een groeiende groep - of lid van de ge­meen­schap betrokken zijn, evenals vrien­den die de Ge­meen­schap heeft leren kennen bij de ac­ti­vi­teiten in het ver­zor­gingshuis, op straat, bij de Fran­cis­custafel, de Regenboog waar de catechese voor kin­de­ren wordt gegeven, de school van vrede enzo­voorts. Aan het einde van de vie­ring kwamen ook nog anderen die de receptie mee­maak­ten. Zo waren de ruimten van het gebouw naast de kerk gevuld met mensen van allerlei lan­den en allerlei ver­schil­lende ach­ter­gron­den, allemaal broe­ders en zusters om de vriend­schap te delen. In een powerpoint­pre­sen­ta­tie wer­den beel­den getoond van de ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten, waar­on­der de grote jon­ge­ren­mee­ting die afgelopen zomer in Am­ster­dam plaats vond.

Terug