Arsacal
button
button
button
button


Tienerkamp in Heiloo begonnen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2023 - 150 woorden

Woens­dag­avond 17 mei begon in en rond het Juliana­kloos­ter van het hei­lig­dom van Onze Lieve vrouw ter Nood het tiener­kamp met 45 tieners en 22 jon­ge­ren en enkele zusters als bege­lei­ders. Aan het begin vier­den we de heilige Eucha­ris­tie in de Bede­vaart­ka­pel.

In het evan­ge­lie van die dag belooft Jezus de heilige Geest, de Geest van waar­heid die de leer­lin­gen helpt om te on­der­schei­den. Wij mensen zitten soms in de put en raken dan in ons­zelf op­ge­slo­ten en passief, de Geest opent ons en legt de vreugde in ons hart, de vreugde die ons doet uit­gaan naar anderen om die vreugde te delen, zoals dat gebeurde met Maria nadat zij de bood­schap van de engel had gekregen en de Geest over haar was neer­ge­daald: meteen ging zij op weg om de vreugde t4e delen met haar nicht Elizabeth.

De the­ma­tiek van het tiener­kamp staat al in het teken van de naderende Wereld­jon­ge­ren­da­gen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug