Arsacal
button
button
button
button


Chrismamis in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2013 - 78 woorden
Chrismamis in de kathedraal

Een bij­zon­der begin van de goede week plech­tig­he­den is ieder jaar de chrisma-mis in de ka­the­draal. Ook dit jaar waren vele gelo­vi­gen, waar­on­der veel vor­me­lin­gen, en zeer veel pries­ters en diakens geko­men voor deze bij­zon­dere vie­ring waarin de pries­ters de beloften van hun wij­ding vernieuwen en de heilige Oliën wor­den gewijd.

De foto is geno­men voor de plech­tig­heid, maar op de facebook-pagina van De Tilten­berg zijn nog veel meer foto's te zien.

Terug