Arsacal
button
button
button
button


Plechtige professie Pater Matthieu Wagemaker

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 juni 2023 - 335 woorden
Plechtige professie  Pater Matthieu Wagemaker
tijdens de plechtige professie
tijdens de plechtige professie
De abdijkerk
De abdijkerk

Maan­dag­och­tend om 9.30 uur vond in de abdij Sint Bene­dic­tus­berg (Vaals) de plech­tige professie plaats van pater Matthieu Wagemaker, die daar­mee ophield pries­ter van ons bisdom te zijn omdat hij vanaf deze dag helemaal bij de abdij behoort. In een prach­tige en in­druk­wek­kende plech­tig­heid legde pater Matthieu de geloften af en ont­ving hij de zegen als monnik.

Bij­zon­der en mooi

Het was voor mij zeer bij­zon­der om deze li­tur­gie mee te kunnen maken met een mooie, diepe preek van Vader Abt Ad Lenglet, de Gre­go­ri­aanse zang en inhouds­volle ritus. Alles is, voor wie wil, terug te zien op Kerk­dienstge­mist:

https://kerk­dienstge­mist.nl/stations/1972/events/recor­ding/168595024301972

Ver­te­gen­woor­diging

Vanuit ons bisdom was er een goede ver­te­gen­woor­diging. Naast vica­ris-generaal Bart Putter en de dekens van Am­ster­dam en Meerlan­den - Eric Fennis en Eugene Jonger­den - zag ik mensen uit de pa­ro­chies van Heem­ste­de, Boaz, Alkmaar, de Noord en Medem­blik en andere plaatsen en ver­schil­lende pries­ters ook uit andere bis­dom­men. Ook de ouders en broer van de volle­dig geprofeste monnik waren aanwe­zig.

Gemis?

Ver­schil­lende mensen vroegen na­tuur­lijk of ik het geen gemis vond dat pater Matthieu Wagemaker uit de Naam­lijst van ons bisdom zou ver­dwij­nen, maar ik weet dat dit een zeer lang gekoesterde wens was van de pries­ter en na­tuur­lijk is hij al de nodige jaren onderweg voordat het moment van de eeuwige professie was geko­men, dus hebben we ook tijd gehad om eraan te wennen. En na­tuur­lijk heb ik hem gevraagd om voor ons te blijven bid­den en dat heeft hij van harte beloofd.

Kovel

Bij de eeuwige professie ont­vangt de monnik de kovel, het brede gewaad dat over het eigen­lijke monnikshabijt heen wordt gedragen. Het gebruik wil dat de monnik die eeuwig is geprofest de kovel nog drie dagen na zijn professie de gehele dag draagt, daarna doet hij dat bij de grote getij­den van de dag.

Proficiat

Van harte felici­teer ik pater Matthieu Wagemaker, Vader Abt en de ge­meen­schap van de monniken die Matthieu op deze dag met de vredeskus volle­dig in hun mid­den hebben aanvaard.,


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug