Arsacal
button
button
button
button


Bedevaartsdag van de jonge priesters

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 juni 2023 - 205 woorden
Vol aandacht voor de straattegel met de geschiedenis va de Mariazuil
Vol aandacht voor de straattegel met de geschiedenis va de Mariazuil
Bedevaartsdag van de jonge priesters

De jonge pries­ters komen de eerste vijf jaar na hun wij­ding maan­de­lijks bij elkaar voor studie, gebed en gesprek. Die dagen zijn erg be­lang­rijk omdat die eerste jaren de ingroei in het pries­ter-zijn markeren en het dan juist extra be­lang­rijk is om erva­ringen uit te wisselen en in gesprek en vor­ming te zijn, een bed­ding te ervaren. Aan het einde van ieder studie­jaar is er een bede­vaart die dit jaar naar de basiliek van Ouden­bosch ging en naar de Sint Jan.

Ouden­bosch

In de morgen had­den de pries­ters de basiliek bezocht die als een Neder­landse sint Pieter met de voor­ge­vel van de sin Jan van Lateranen in Ouden­bosch is neer­ge­zet onder de bezielende lei­ding van pastoor Willem Heellemons (1810-1884). Daar hebben zij de Mis gevierd en geluncht.

Den Bosch

Ik ontmoette de jonge pries­ters in Den Bosch waar we samen de vespers hebben gebe­den in de Sint Jan, een stads­wan­de­ling hebben gemaakt en heer­lijk hebben gegeten. Op de foto's ziet U een moment van de stads­wan­de­ling op de markt in Den Bosch waar in 2015 een Mid­del­eeuwse maria­zuil en water­put zijn her­steld.
Zo mochten we de ver­bon­den­heid met elkaar ervaren in het pries­ter­schap en in onze dienst aan de Kerk in en van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Terug