Arsacal
button
button
button
button


Jongerenplatform sluit seizoen af

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 5 juli 2023 - 306 woorden

Woens­dag­avond 5 juli sloot het jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam het seizoen af met een fees­te­lij­ke maal­tijd, al was het voor de jon­ge­ren wel een uit­daging om daarvoor Haar­lem te bereiken.

Uitda­ging

Het viel inder­daad niet mee om naar Haar­lem te komen. Wie met het open­baar ver­voer kwam, had te kampen met stil­ge­vallen trein­ver­keer. De storm had goed huisge­hou­den, dat zag ik ook wel lopend naar het restaurant: overal flinke stukken boom op de weg. Vanuit Hilversum kwam Patrick met drie bussen, het duurde twee en een half uur! Vanuit Juliana­dorp kwam Nick met de auto, maar dat was ook een enorme uit­daging: snelwegen en tunnels waren af­ge­slo­ten, bomen op de weg blok­keer­den de route. Via allerlei sluipwegen was het toch na ook twee en een half uur gelukt. Uit Hoogkarpsel was de uit­daging ook groot, twee leden van het Platform waren er dan ook met veel vertra­ging.

Ac­ti­vi­teiten

Maar het typeert dit jon­ge­ren­plat­form wel: ze laten zich niet weer­hou­den door allerlei obstakels om hun doel te bereiken; met best veel succes hebben ze na de Corona­pe­rio­de allerlei ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren vorm gegeven en méé gedragen onder de bezielende lei­ding van jon­ge­ren­wer­ker Carolien Hoogen­boom. Eind deze week staat de laatste ac­ti­vi­teit van het seizoen op het spel en ok daar hebben zich al weer flink wat jon­ge­ren aangemeld, dus dat belooft weer wat moois te wor­den!

Be­zin­ning

De be­zin­ningsacitivi­teit die deel uitmaakt van de bij­een­komsten van het Platform, stond dit jaar in het teken van de heilige Geest. Se­mi­na­rist Jeroen Pouw begeleidde deze ac­ti­vi­teit waarvoor hij met een cadeautje harte­lijk werd bedankt.

Bedankt!

De jon­ge­ren gaan bijna allemaal door, alleen Jesper stopt in het Platform maar gaat door in het coördinatie­team van het tiener­kamp. Veel dank aan jullie voor jullie prach­tige inzet en profciat met al het moois dat jullie tot stand brachten!

Terug