Arsacal
button
button
button


Zonder Christus is er geen hoop....

Paaswake in de Boomkerk

nieuws - gepubliceerd: zondag, 31 maart 2013
de dopelingen en vormelingen
de dopelingen en vormelingen

Zeer binnenkort begint de restauratie van “De Boom”, de H. Franciscus van Assisi-kerk in Amsterdam (oud-west). Daar heb ik dit jaar de Paaswake gevierd en het heilig doopsel en vormsel toegediend aan een heel gezin (zie foto).

Na afloop was er een ontmoeting in de prachtige zaal waarover deze parochie beschikt. Daar konden we de dopelingen en vormelingen feliciteren en elkaar een zalig Pasen wensen.

Pastoor I. Osterhaus en pastoraal werker R. Polet asissteerden bij de viering. Hieronder volgt de preek die ik bij deze gelegenheid heb gehouden.

homilie

Broeders en zusters en heel bijzonder degenen die in deze nacht het heilig doopsel en vormsel gaan ontvangen, We zijn van­nacht begonnen in een donkere kerk.

Één enkel licht werd in dat donker ontstoken: het licht van de paaskaars, het licht van Christus en van dat licht hebben wij allemaal licht ontvangen voor onze eigen kaars.

Dat licht van die ene grote kaars, dat licht van Christus, is natuurlijk een teken en een bood­schap voor ons: Wie ben je zonder het licht van Christus, zonder het uitzicht, de hoop, het leven dat Jezus je geeft? Wat is je leven als je geen uitzicht hebt, geen hoop, geen toekomst? Wat is je leven als alles alleen maar duister is? Zonder Christus is ons leven misère, tenzij je het misschien heel goed en rijk getroffen hebt, je altijd heel gezond bent en heel gelukkig in je relatie, ja, misschien dat je dan een tijd kunt denken dat je niemand nodig hebt, dat je het alleen wel af kunt.

Maar zo is het niet! Uit onszelf zijn wij sterfelijke mensen, ten dode opgeschreven, we zullen ziek worden, van deze aarde verdwijnen en wat blijft er dan over van alles wat je hebt gedaan, wat voor betekenis heeft je leven dan gehad? In deze nacht horen we het antwoord: je leven is geborgen in de liefde van God, die in Jezus Zijn Zoon de dood en de zonde heeft overwonnen.

In Christus heb je een toekomst, in Christus heb je hoop, in Christus heb je leven.

En daarom ben ik zo blij dat ik van­avond dit nieuwe leven in Christus aan verschillende kinderen en volwassenen mag doorgeven.

Als het je tegenzit: stel je hoop op Christus! Als je ziek bent, als je verdriet hebt, denk eraan dat je in Christus alles al hebt overwonnen omdat Zijn liefde jou heeft bestemd om te leven voor eeuwig, om gelukkig te zijn en al jouw lijden, jouw verdriet, je pijn, je tegenslagen, je gebrek, je zwakheid, het is allemaal als het kruis van Christus: het is een doorgang, je moet er doorheen, zoals Jezus toen op Golgotha, maar je moet verder, want je doel is het leven, het nieuwe leven bij God.

Dus: geef niet op! Hou vol! Ga voor het leven! Daarom worden de volwassenen van­avond ook gevormd: zij ontvangen de kracht van de heilige Geest in dat sacrament van het Vormsel.

Jullie ontvangen die grote genade, die kracht van de heilige Geest om je niet af te sluiten, je niet op te sluiten, maar uit jezelf te treden, ik bedoel: niet teveel bezig te zijn met jezelf, ervoor anderen te kunnen zijn, met moed door te gaan, te getuigen van je geloof en van de hoop die in je leeft! Dat is de kracht van het heilig vormsel.

De kleine kinderen zullen nu nog alleen het heilig doopsel ontvangen: als ouder vraag je in het doopsel dat God dat kind van je zal beschermen en bewaren, het zal behoeden voor gevaren, het zal leiden naar geluk. En we hopen natuurlijk dat dit kind het later zal bevestigen en zelf om het vormsel zal vragen als een teken dat het op die weg van Gods Geest verder wil gaan.

Ja, de Heer is verrezen, Hij is opgestaan uit de doden.

Hij heeft de deur naar de hemel voor ons open gedaan, wij mogen er binnen gaan, dat is ons uitzicht, dat is ons perspectief.

Nee, wij gaan niet voor de dood, wij gaan voor het leven; ons uitzicht is niet een zwart gat, een leegte, de dood, maar de vreugde van een leven vol geluk.

De Heer is verrezen! Zalig Pasen!

AMEN

Terug