Arsacal
button
button
button


Missie op de pleinen van Nederland

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 april 2013
Missie op de pleinen van Nederland

Op woensdag­avond 3 april was ik aanwezig bij de viering van ver­schil­lende gemeen­schappen van de Neocatechumenale Weg uit het bisdom Haarlem-Amsterdam die in de Sint Jan de Doperkerk in Haarlem de zegen ontvingen en gezonden werden om het evangelie te verkondigen en in dialoog te gaan met voorbij­gangers op het Spui in Amsterdam. Zij zullen deze missie doen op vijf zondagen 's middags vanaf 14.00 uur vanaf aanstaande zondag.

Deze missie is een initiatief van de initiator van de Neocatechumenale Weg, Kiko Arguello, en wordt ook gehouden in ver­schil­lende andere grote steden. In Nederland vindt die plaats in Den Haag en in Roermond, in Rome zal deze missie op meer dan honderd pleinen plaats­vin­den na een gebedsdienst die op verzoek van paus Franciscus aanstaande zaterdag zal worden gehouden in de Sint Jan van Lateranen.

In de homilie heb ik verwezen naar ver­schil­lende woorden van paus Franciscus waarin de paus blijk gaf van het belang dat hij aan de nieuwe evan­ge­li­sa­tie hecht en naar de uitspraken die hij in het pre-conclaaf heeft gedaan en die met zijn toestemming bekend zijn gemaakt en waarin hij het een groot gevaar noemde dat de kerk "autoreferenziale" wordt, dat wil zeggen: in een cirkeltje om zichzelf blijft draaien en naar zichzelf verwijst. De Kerk is bestemd om "erop uit te gaan", mensen aan te spreken en aan hen de blijde bood­schap te verkondigen. Dit betekent ook dat heel de Kerk zich te binnen moet brengen hoe zij mensen kan bereiken en zich de vraag moet stellen of de woorden die worden gesproken en de dingen die worden gedaan werkelijk mensen kunnen bereiken met de bood­schap van het evangelie. Die apos­to­lische en pastorale invalshoek zal aanwezig moeten zijn bij alles wat we doen of zeggen!

Terug