Arsacal
button
button
button
button


Sint Adelbertabdij opent Benedictushof en abdijmuseum

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 april 2013 - 120 woorden
Vader Abt zegent de nieuwbouw in
Vader Abt zegent de nieuwbouw in

Donder­dag­mid­dag 4 april opende de abdij van Egmond de Bene­dic­tushof, een forse uitbrei­ding van het gebouw waarin ook de kaarsenmakerij en de winkel zijn gehuisvest. Cursus- en ont­vangst­ruim­tes en een museum maken het nog aan­trek­ke­lijker om de abdij te bezoeken.

Com­mis­sa­ris van de Koningin J.W. Remkes was daartoe naar de abdij geko­men. Tevens werd een expositie geopend van werk van Paul van Dongen met een prach­tig betoog van schrijver Willem Jan Otten.

Namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heb ik de bij­een­komst bijgewoond, waarin de nieuwe gebouwen door de Abt, dom. Gerard Mathijsen, wer­den inge­ze­gend en onder meer een film werd ver­toond van de wor­ding van een prach­tige maquette op schaal van de mid­del­eeuwse abdij-gebouwen die na de Re­for­ma­tie helaas zijn verwoest.

Terug