Arsacal
button
button
button
button


Uitnodiging investituur Constantijnse Orde

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 september 2023 - 64 woorden
Algemene uitnodiging Investituur Constantijnse Orde

Op 13 ok­to­ber zal in de ka­the­draal van Haar­lem de eerste investituur plaats­vin­den op Neder­landse bodem van de Heilige Mili­tai­re Constan­tijnse Orde van Sint Joris. De plech­tig­heid en Eucha­ris­tie­vie­ring beginnen om 16.00 uur.

Constan­tijnse Orde van Sint Joris

Meer in­for­ma­tie over de orde is in ver­schil­lende talen te vin­den op de volgende web­si­te:


Terug