Arsacal
button
button
button
button


Symboliek in de St. Bavo Kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2023 - 209 woorden

Aanstaande zater­dag 30 sep­tem­ber wordt in de ka­the­draal de 125e ver­jaar­dag van de kerk­wij­ding her­dacht. Vanaf 13.00 uur zijn er die dag ac­ti­vi­teiten en is het moge­lijk de torens de beklimmen. Om 15.30 uur is er een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring. Bij die gelegen­heid is een boek verkrijg­baar over de symboliek in de ka­the­draal.

Rijke symboliek

Dit jubileum is aan­lei­ding geweest om de rijke symboliek van de ka­the­draal in zijn geheel voor het voetlicht te brengen. Haar ori­ën­ta­tie, kruis­vorm, architectuur en inrich­ting betekenen meer dan op het eerste oog gedacht wordt. Het is uniek hoe de rijke theo­lo­gische en kunst- his­to­rische gedachten in het pries­ter­koor, het schip, sacra­ments­ka­pel, transepten, kapellen en westtorens zijn ver­werkt. De versie­ring van de majestueuze koepel, doop­ka­pel en koor­banken, als ook de glas- in-loodramen, mozaïeken en muur- schil­deringen voeren de bezoeker mee in het geheim van het geloof.

Waar is het boek te koop?

Diaken Philip Weijers ver­zorgde de samen­stel­ling en redactie. Het boek is in de ka­the­draal verkrijg­baar op zater­dag 30 sep­tem­ber (13.00- 15.00 uur) en op zon­dag 1 ok­to­ber ná de Hoog­mis van 10.00 uur. Tevens verkrijg­baar in de boek­win­kel van de ka­the­draal tij­dens ope­nings­tij­den of via be­stel­ling naar p.s.weijers@hccnet.nl. De verkoop­prijs (excl. eventuele porto) bedraagt €15,= (176 pagina’s, 146 foto’s).

Terug