Arsacal
button
button
button
button


Bid voor Nagorno-Karabach en de Armeense christenen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 september 2023 - 167 woorden
Bij een bijeenkomst in Amsterdam ter herdenking aan de genocide van 1915
Bij een bijeenkomst in Amsterdam ter herdenking aan de genocide van 1915

In één enkele dag heeft Azerbeidzjan Nagorno-Karabach ingelijfd en de chris­te­lijke Armeniërs die daar sinds eeuwen wonen zijn massaal op de vlucht geslagen voor het geweld. Opnieuw vallen er doden door oorlogs­ge­weld. De inter­na­tio­nale ge­meen­schap kijkt zwijgend toe...

Armeense chris­te­nen

Al eer­der hebben we aan­dacht en gebed gevraagd voor dit gebied. Armenië is de oudste chris­te­lijke natie en de Armeens Apos­to­lische kerk en de katho­lie­ke Armeense kerk delen als broe­ders en zusters in het­zelfde geloof in het lij­den dat het Armeense volk werd en wordt aan­ge­daan. De genocide van 1915 heeft de laatste jaren iets meer aan­dacht gekregen, maar nog steeds ver­keert het Armeense volk in een moei­lijke positie tussen de Islami­tische buurlan­den.

Laten we bid­den...

Laten we in ons gebed denken aan de pijn en het verdriet van vele Armeense families, die dier­ba­ren moeten missen en/of huis en haard moeten verlaten, waarbij ook oeroud chris­te­lijk erf­goed gevaar loopt. Vele duizen­den Armeniërs uit Nagorno-Karabach zijn intussen in Armenië op­ge­van­gen.

Terug