Arsacal
button
button
button
button


Foto's van de investituur van de Constantijnse orde

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 oktober 2023 - 49 woorden
Foto's van de investituur van de Constantijnse orde
(foto: Ramon Mangold co. (alle foto's)

Op de eerste investituur van de Constan­tijnse Orde in Neder­land zijn veel goede reacties geko­men; aller­eerst van degenen die de vie­ring hebben mee­ge­maakt. De bekende foto­graaf Ramon Mangold was bij de investituur van de Constan­tijnse Orde aanwe­zig en maakte een fotoreportage. Met toestem­ming publiceren we daar enkele foto's van.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug