Arsacal
button
button
button
button


Jongerendag en Appgroep voor katholieke leraren

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 november 2023 - 193 woorden
De grote zaal waar de plenaire samenkomsten waren
De grote zaal waar de plenaire samenkomsten waren
Appgroep voor katholieke leraren
Appgroep voor katholieke leraren

In Veenendaal werd dit jaar - na lange tijd - weer de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) gehou­den met een heel divers pro­gram­ma. Op ini­tia­tief van mgr. Everard de Jong werd na de Eucha­ris­tie­vie­ring een Appgroep in het leven ge­roe­pen voor katho­lie­ke leraren.

De KJD was succes­vol. Van veel jon­ge­ren hoorde ik dat ze het gevarieerde pro­gram­ma ge­waar­deerd had­den. Na een "plenair" pro­gram­ma met twee hoofdpsrekers - Ber­na­dette Lang en Paul Graas - waren er allerlei work­shops. Buiten trof ik al een grote sigaren rokende mannen­groep die vast naar de work­shop van The King's Men waren geweest. Maar er waren ook allerlei andere work­shops geweest, zoals over li­tur­gie of de theo­lo­gie van het lichaam.

Om 17.00 uur was de Eucha­ris­tie­vie­ring waarin mgr. Mutsaerts als jon­ge­ren­bis­schop hoofd­cele­brant was, terwijl mgr. Herman Woorts, Mgr. Everard de Jong en ik con­ce­le­breer­den. Aan het eind van de Mis was ook mgr. Van den Hout binnen­ge­ko­men. Daar­naast waren er flink wat pries­ters mee­ge­ko­men, ook ver­schil­lende uit ons bisdom.

Na het avondeten was er nog een "Avond van barm­har­tig­heid" en een lof­prijs­con­cert met de band InSalvation.

Goed dat de KJD er weer is en fijn dat het zo'n mooi succes is gewor­den!

Terug